ZAAWANSOWANE TECHNIKI SPRZEDAŻY - warsztaty praktycznych umiejętności -

Grupa docelowa

– handlowcy i sprzedawcy,
– przedstawiciele handlowi,
– pracownicy biur obsługi klienta,
– kierownicy i menedżerowie sprzedaży,
– właściciele firm, uczestniczący w procesie sprzedaży.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zwiększenie skuteczności w pozyskiwaniu nowych klientów, doskonalenie
umiejętności prowadzenia rozmów handlowych z klientami o różnych typach osobowości, a także stworzenie modelu postępowania w sytuacjach trudnych. Efektem szkolenia jest udoskonalenie kompetencji w zakresie prowadzenia profesjonalnych rozmów sprzedażowych, mających na celu zdobycie umiejętności pozyskania i utrzymania klientów. Uczestnik nabędzie i poszerzy swoją wiedzę i praktyczne umiejętności zakresu technik badania potrzeb i wymagań klientów podczas prowadzonej rozmowy handlowej oraz zasad profesjonalnej prezentacji produktu / usługi w zależności od sytuacji sprzedażowej czy typologii klienta. Uczestnik rozwinie kompetencję w zakresie sprzedaży wiązanej i uzupełniającej oraz w zakresie stosowania metod radzenia sobie z emocjami własnymi i emocjami klienta w trudnych sytuacjach sprzedażowych.

Program szkolenia:

1. Analiza procesu sprzedaży
– Psychologiczne mechanizmy w kontaktach z klientem.
– Znaczenie naszego nastawienia w procesie sprzedaży.

2. Prezentowanie oferty
– Konkurencyjność mojej oferty / znajomość rynku.
– Świadome prowadzenie procesu sprzedaży pod kątem budowania przewagi konkurencyjnej.
– Umiejętność dopasowania języka do specyfiki klienta, z zastosowaniem języka korzyści.
– Techniki precyzyjnego argumentowania trafiające w potrzeby klienta.
– Jak sprawić, by klient miał poczucie, że go rozumiemy?

3. Zasady wywierania wpływu wg R. Cialdiniego
– Najważniejsze zasady wywierania wpływu – jak je wykorzystać, aby zwiększyć skuteczność
sprzedaży?

4. Obiekcje
– Dochodzenie do źródła obiekcji. Sposoby reagowania na obiekcje cenowe.
– Sekwencja pytań, jako skuteczne narzędzie sprzedawcy – pytania otwarte/pytania zamknięte.

5. Radzenie sobie z klientem grającym na zwłokę
– Techniki motywowania klienta odraczającego decyzję o zakupie.
– Siła perswazji – jak wywierać wpływ na klienta za pomocą słów?

6. Upór w realizacji założonych celów sprzedażowych
– Planowanie i skuteczna realizacja sprzedaży.
– Techniki samodyscypliny, mobilizacji wpływające na wysoką efektywność i wydajność w pracy.

7. Rozwijanie lojalności klienta
– Umiejętność budowania długofalowych relacji z klientem.
– Osiągnięcie pozycji partnera, doradcy w relacjach z klientem.
– Budowanie wobec klienta „uzależnienia” psychologicznego.

8. Sprzedaż wiązana i uzupełniająca
– Uświadomienie istnienia i roli sprzedaży wiązanej.
– Zdobycie świadomości własnych ograniczeń w procesie sprzedaży wiązanej.
– Uruchomienie pro-aktywności sprzedażowej.
– Tworzenie „łańcucha powiązań” produktów i usług.

9. Finalizacja sprzedaży
– Skuteczne zamknięcie sprzedaży, czyli jak przekonać nieprzekonanych? Trening technik
domykających sprzedaż.
– Sprzedaż relacyjna, czyli długofalowe dbanie o klienta.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

Po ukończeniu szkolenia uczestnik:
Nabędzie wiedzę w zakresie procesu podejmowania decyzji klienta o zakupie produktów i jak klient podchodzi do kupowania, wie jak rozpoznać typ klienta i dobrać metodę postępowania z nim oraz wie jak dopasować zachowanie sprzedawcy do typologii klienta. Nabędzie umiejętność praktycznego zastosowania technik sprzedaży i wywierania wpływu. Nabędzie umiejętność jak zamienić cechy produktu i usługi na korzyści dla konkretnego klienta. Uczestnik będzie potrafił rozpoznać stosowane przez klientów techniki sprzedaży i psychomanipulacje oraz nabędzie umiejętność skutecznego im przeciwdziałania. Uczestnik nabędzie umiejętność zidentyfikowania podczas rozmowy handlowej metaprogramu swojego rozmówcy i będzie potrafił się do niego dopasować. Nabędzie wiedzę i umiejętności w jaki sposób prezentować ofertę handlowe i skutecznie eksponować przewagi konkurencyjne i wyróżniać się na tle konkurencji. Posiądzie umiejętność planowania i skutecznej realizacji zadań i celów sprzedaży oraz umiejętność samodyscypliny, mobilizacji wpływających na wysoką efektywność i wydajność w pracy. Uczestnik nabędzie wiedzę w jaki sposób budować i utrzymywać długofalowe pozytywne relacje z klientami.

11

Koszt szkolenia 2-dniowego wynosi:
999 zł netto/1 os.

Przy zgłoszeniu do 24.06.2019 cena szkolenia zostanie

obniżona o 30% do kwoty 699 zł netto.

Sprawdź poniżej terminy i lokalizacje szkoleń