Kadra trenerska

Nasze specjalizacje pokrywają się z doświadczeniami zdobytymi przez naszych ekspertów w pracy w różnych przedsiębiorstwach. Doświadczenia połączone z analizami powdrożeniowymi dają bibliotekę najlepszych praktyk. Przekazujemy je w czasie szkoleń, warsztatów, konsultacji czy wsparciu przy wdrożeniach. Dzięki nam Klienci budują jeszcze większą wartość swoich firm. Udoskonalają swoje struktury zarówno od strony zasobów ludzkich jak i od strony merytorycznej – oferty.

Szkolenia miękkie, to rozwój zarówno kompetencji społecznych, jak i zarządczych. Nasi trenerzy, to ludzie z dużym doświadczeniem biznesowym oraz szkoleniowym. Praktykę wspierają teorią. Zespół trenerski stanowią osoby z dużym doświadczeniem praktycznym oraz kwalifikacjami trenerskimi na najwyższym poziomie udokumentowanymi odpowiednimi certyfikatami ukończonych kursów.

Agnieszka Błach-Tomera

Absolwentka podyplomowych studiów z Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Członek Polskiego Centrum Mediacji. Posiada uprawnienia mediatora sądowego. Od 13 lat prowadzi szkolenia z zakresu m.in.: efektywnej komunikacji, wystąpień publicznych, perswazji, asertywności, automotywacji, psychologii sprzedaży, psychologii obsługi klientów, negocjacji oraz zarządzania czasem. Brała udział w prowadzeniu assessment centre, ocenie pracowniczej, rekrutacji personelu. Prowadzi szkolenia grupowe, jak i w formie coachingu indywidualnego. Przez 7 lat wykładała psychologię społeczną w rocznym Studium Reklamy i Promocji w Katowicach, natomiast od 2008r. wykłada w Wyższej Szkole Zarządzania Humanitas w Sosnowcu. Pracowała w dziale personalnym sieci Rossman, gdzie odpowiedzialna była za selekcję, prowadzenie rekrutacji, szkolenia dla pracowników z zakresu zarządzania personelem, komunikacji oraz elementów psychologii w zarządzaniu.

ABT

Anna Jaranowska

Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie na kierunku pedagogika społeczna oraz studiów podyplomowych na kierunku Psychologia w Biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Ukończyła „Kurs Trenerski ART” w Instytucie AMITY w Warszawie oraz Akademię Trenerów Biznesu – Laboratorium Skutecznych Szkoleniowców na poziomie zaawansowanym. Zdobyła tytuł „Praktyka Beyond NLP” na Change Makers Training w Warszawie. Do tej pory przeprowadziła ponad 2200 godzin szkoleniowych w tematyce związanej m.in. z obsługą klienta, umiejętnościami sprzedażowymi, autoprezentacją, telemarketingiem, mediacjami, komunikacją, asertywnością, zarządzaniem czasem, automotywacją czy prowadzeniem sekretariatu, a także liczne coachingi dla handlowców, kierowników i kadry menedżerskiej dla firm z różnych branż.

AJ

Cyprian Jędrkowiak

Z wykształcenia ekonomista; specjalność – marketing. Certyfikowany trener, Doradca Rozwoju Osobistego i Efektywności Osobistej (Chris Hall, Bob Klaus, Robert Dilts). Certyfikowany Międzynarodowy Trener In the Art of NLP (Chris Hall). W ciągu 15 letniej pracy trenerskiej zrealizował ponad 1700 dni szkoleniowych. Specjalizuje się w szkoleniach dla średniej i wyższej kadry kierowniczej. Wspiera również rozwój osobisty specjalistów różnych branż. Do tej pory zrealizował około 800 godzin szkoleń dla trenerów. Uczestnicy jego szkoleń doceniają umiejętność konsekwentnego dążenia do celu, wielką otwartość, poczucie humoru i entuzjazm. Ukończył Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu – Wydział Gospodarki Narodowej, kierunek Zarządzanie i marketing o specjalności Marketing. Aktualnie jest ekspertem w zwiększaniu osobistej efektywności oraz przy budowaniu skutecznych zespołów pracowników. Jest konsultantem w projektach wypracowania wspólnych standardów, reguł trybu i współpracy w zespołach.

CJ

Grzegorz Jeżowski

Ukończył dwa fakultety. Pierwszy z zakresu Nauk Politycznych (Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego), drugi z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi (Wydział Zarządzania i Organizacji Uniwersytetu Gdańskiego). Jest również absolwentem studium pedagogicznego oraz doradztwa zawodowego. Uczestniczył w wielu kursach i szkoleniach związanych z samorozwojem, jak i rozwojem innych osób. Drogę trenerską kształtował już podczas okresu licealnego i studenckiego. W tym czasie dał się poznać jako osoba o szerokich zainteresowaniach i horyzontach. Wiedzę i umiejętności, które nabywał z chęcią i łatwością przekazywał swoim rówieśnikom. W życiu zawodowym wykazuje się dużym zaangażowaniem i ambicją. Posiada naturalny dar skupiania na sobie uwagi celem przekazania nowych umiejętności. Cechami, które szczególnie go wyróżniają są aktywność i otwartość na nowe doświadczenia – zarówno zawodowe, jak i osobiste. Jego pasją jest poznawanie różnych ludzi, środowisk i ich postrzegania otaczającego świata. Formułowanie, na tej bazie i na podstawie wiedzy, prawidłowości. Z poznawaniem nowych ludzi i kultur łączy się częste podróżowanie i zwiedzania świata.  W sferze zawodowej jego predyspozycje szybko zostają dostrzeżone i już po krótkim okresie zostaje kierownikiem sekcji, a następnie kierownikiem kilku sekcji w strukturze Telekomunikacji Polskiej. Jego innowacyjność i elastyczność przyczyniła się do podniesienia standardu obsługi klienta w wyżej wymienionej instytucji.  Praca zawodowa łączy się z obsługą klienta. Z klientem zewnętrznym i z tym wewnętrznym. Szczególną rolę w swoich zespołach, z którymi pracował, kładł nacisk na atmosferę i przyjazne stosunki między pracownikami. Efektem tego była bardzo niska rotacja w stosunku co do innych grup. Bardzo szybko dopasowywał możliwości osób do delegowanych zadań. Od dłuższego czasu kształtuje swoje umiejętności z firmą Openlearning. Prowadzi szkolenia z zakresu skutecznej sprzedaży, efektywnej komunikacji oraz z zarządzania zespołem.  Specjalizuje się w prowadzeniu sesji coachingowych i konsultacji dla kadry kierowniczej.

GJ

Jarosław Gorczyca

Trener, coach, psycholog organizacji i zarządzania. Certyfikowany trener coachingu Coaching Clinic® (Corporate CoachU). Ukończył Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Sopocie. Od ponad 9 lat zajmuje się prowadzeniem szkoleń i coachingiem. W pracy trenerskiej wykorzystuje połączenie wiedzy z zakresu psychologii z bardzo bogatym doświadczeniem zawodowym w sprzedaży i zarządzaniu. Karierę zawodową rozpoczął jako pracownik Miejskiego Domu Kultury w Malborku. Następnie przez ponad 8 lat zajmował się sprzedażą i obsługą klienta, pracując jako Przedstawiciel Handlowy dla takich firm jak: DANUTA S.A (MALMA), NESTLE (GOPLANA), DROBIMEX-HEINTZ, PTK CENTERTEL (IDEA),  CITI BANK Handlowy. Był również szefem projektu, którego celem było opracowanie i wdrożenie Standardów Sprzedaży i Obsługi Klienta, obowiązujących w Salonach Sprzedaży PLAY. Zakończył się on wymiernym sukcesem, który przyczynił się do wzrostu pozycji rynkowej tego operatora. Naturalną koleją rzeczy zajął się zarządzaniem zespołami sprzedażowymi dla firm BUDREX FOOD, Zakłady Mięsne BARTEK, PTK CENTERTEL (ORANGE), P4 Sp. z o.o. (PLAY). Jako Menedżer pracował dla tych firm przez 5 lat. Bogate doświadczenia z obszaru sprzedaży oraz zarządzania, które zdobył w dotychczasowej karierze zawodowej, wykorzystuje w czasie prowadzonych szkoleń.

JG

Marcin Lehmann

Absolwent Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości oraz Politechniki Wrocławskiej. Specjalista w dziedzinach Marketingu, Zarządzania Przedsiębiorstwem i Public Relations. Certyfikowany Trener Biznesu i Coach. Ukończył Szkołę Trenerów Biznesu Super –Ego, gdzie odbył 250 godzin zajęć przygotowujących do pracy trenera. Jest w trakcie kursu w szkole „Noble Manhattan Coaching”. Twórca i współtwórca programów rozwojowych dla polskiego sektora bankowego i finansowego. Jako trener prowadzi szkolenia dla kadry specjalistów i menedżerów branży finansowo-ubezpieczeniowej a także dziedzin związanych z obsługą klienta i szeroko rozumianą sprzedażą. Trener, Mentor i Coach osób chcących rozwijać swoje umiejętności w zakresie efektywności osobistej, jak i biznesowej. Na koncie posiada ponad 4000 godzin szkoleniowych potwierdzonych rekomendacjami. Na sali szkoleniowej i w kontaktach z uczestnikami „niczego nie oczekuje i wszystkiego się spodziewa”.

ML

Mariusz Mydlak

Trener, konsultant, praktyk sprzedaży i coach. Członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Z wykształcenia socjolog, absolwent Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Posiada Certyfikat Trenera Biznesu (Szkoła Trenerów Biznesu – Grupa SET) oraz Certyfikat Kompetencji Trenera Sprzedaży (Akademia Trenów Sprzedaży – Development Partners). Ukończył również Kurs Trenerów Biznesu (Grupa SET) oraz studia podyplomowe na kierunku: Psychologia komunikacji społecznej. Obecnie współprowadzi badania nad hierarchią czynników generujących sukces w procesie sprzedaży pod kierunkiem Adama Skibińskiego, psychologa, dr hab. nauk humanistycznych oraz profesora nadzwyczajnego w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szefa Zakładu Psychologii Języka i Komunikowania się. Doświadczenie zawodowe zdobywał od 1999 roku na stanowiskach przedstawiciela handlowego, koordynatora sprzedaży, menedżera sprzedaży oraz kierownika sprzedaży w polskich i międzynarodowych koncernach oraz przedsiębiorstwach, dzięki czemu sprawnie porusza się w branżach FMCG oraz branży technicznej i elektroinstalacyjnej. Szkolenia prowadzi od 2007 roku. W tym czasie przeprowadził blisko 1700 godzin szkoleniowych.

MM

Marta Dyda

Trener, konsultant i doradca, praktyk sprzedaży, koordynator projektów, trener szkoleń on-line. Absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, na kierunku: Zarządzanie i Marketing (specjalność: Reklama i Public Relations). Na studia uzupełniające wybrała Zarządzanie, o specjalności: Organizacja i Kierownictwo, na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Ukończyła studia podyplomowe: Akademia Trenera, na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, a także Szkołę Trenerów Biznesu (Grupa SET we Wrocławiu). Na początku swojej kariery zawodowej pracowała jako konsultant ds. reklamy a firmie Aimedia, a następnie objęła stanowisko Account Executive w agencji reklamowej Your Group. Doświadczenie handlowe i menedżerskie zdobywała m. in. w biurze turystycznym, firmach szkoleniowych, a także wydawnictwie prawniczym. W organizacjach tych była odpowiedzialna za wspieranie procesów rozwojowych: zarządzanie projektami, planowanie i organizowanie zespołu do realizacji projektu; definiowała zakres przedsięwzięcia i obszar do realizacji; zarządzała budżetem, tworzyła strukturę i standardy pracy w zespole; motywowała, kierowała oraz kontrolowała pracę grupy. Posiada szeroką wiedzę na temat rynku produktów i usług szkoleniowych, znajomość aktualnych raportów i trendów w obszarze HR, e-learningu oraz projektów rozwojowych.

MD

Piotr Jankowski

Certyfikowany trener biznesu. Licencjonowany trener Structogram® Training System, metody badawczej identyfikującej podstawową strukturę osobowości u człowieka, którą odkrył prof. Paul D. MacLean. Konsultant modelu psychometrycznego MTQ48, pozwalającego na zbadanie odporności psychicznej i wdrożenie odpowiedniego programu rozwojowego podnoszącego odporność psychiczną. Absolwent zarządzania i finansów na dwóch uczelniach. Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej i Wyższej Szkole Gospodarki. Autor książek „Radość sprzedaży. Gotowa strategia skutecznego handlowca” oraz „Alfabet zmian. Jak skutecznie osiągać swoje cele na drodze życia i biznesu”. Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń związanych ze sprzedażą, obsługą klienta, zarządzaniem, kompetencjami osobistymi i interpersonalnymi. Posiada 19-letnie doświadczenie w sprzedaży, które zbierał w międzynarodowych instytucjach. Wdrażał i szkolił pracowników z zakresu technik aktywnej sprzedaży, rozwoju kompetencji osobistych. Posiada doskonałą znajomość specyfiki franchisingu (prowadził w tej formule placówkę bankową) i network marketingu. W ramach swoich specjalizacji prowadzi projekty rozwojowe, których celem jest zwiększanie efektywności osobistej. Przez 13 lat zarządzał zespołami sprzedażowymi w branży finansowej (m.in. Citibank Handlowy, PKO BP, EFG Eurobank Ergasias, Żagiel SA, Arum SA, Expander Advisors) gdzie odpowiadał za rekrutację, coaching, wdrażał i szkolił pracowników z zakresu technik aktywnej sprzedaży, rozwoju kompetencji osobistych. Specjalizuje się w projektach rozwojowych, które mają na celu zaangażowanie pracowników w cele organizacji w obszarach: aktywnej sprzedaży (B2B, B2C), zarządzania zespołami, oraz zwiększania efektywności osobistej. Jako trener i konsultant współpracował m.in. z następującymi branżami: finansową, medyczną, produkcyjną, reklamową, odzieżową, edukacyjną, wellness, budowlaną, kosmetyczną, spożywczą.

PJ

Remigiusz Pik

Trener i konsultant zarządzania, sprzedaży, rozwoju osobistego, coach. Absolwent Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie. W przeszłości kurator sądowy, sprzedawca – praktyk, a także menedżer. Wieloletni trener z bogatym doświadczeniem praktycznym biznesowo-trenersko-coachingowym. Prowadzi szkolenia od 2001 roku. Do tej pory zrealizował ok. 2000 dni szkoleniowych. Posiada Międzynarodowy Certyfikat Thames Valley University Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK oraz International Coaching Certification (ICC). W 2013 roku uzyskał Certyfikat Mentora Collegium Wratislaviense. Brał również udział w szkoleniach prowadzonych przez Josepha O’Connora (ICC). Prowadzi m.in. treningi menedżerskie, budowania zespołów, train the trainers, warsztaty sprzedażowe, szkolenia z zarządzania sobą w czasie, negocjacji, komunikacji interpersonalnej i technik pracy z grupą.

RP

Zbigniew Pankiewicz

Magister Politologii, spec. Komunikacja Międzynarodowa (Uniwersytet Szczeciński). Ukończył studia podyplomowe „Szkoła Trenerów Biznesu” na Collegium Balticum. Były Zastępca Dyrektora w TVP Szczecin oraz Członek Zarządu ds. ekonomicznych i technicznych w Radio Koszalin. Przez 9 lat był Wykładowcą/Trenerem na Wyższej Szkole Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie, gdzie prowadził zajęcia m. in. z zakresu: Public Relations, marketingu politycznego, zasad kształtowania wizerunku firm i podmiotów publicznych oraz warsztatów medialnych. Od 2014 roku prowadzi zajęcia na kierunkach związanych z marketingiem, sprzedażą i zarządzaniem w Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie, a od 2011 roku posiada własną firmę świadczącą usługi m. in. z zakresu doradztwa wizerunkowego oraz redagowania informacyjnych biuletynów reklamowych dla klientów. Prowadzi szkolenia w zakresie: technik sprzedaży i obsługi klienta, zarządzania personelem, technik motywacji zespołu, metodologii zarządzania projektami oraz ewaluacji projektów, metodyki lean management, zarządzania czasem, komunikacji interpersonalnej, kształtowania wizerunku, public relations, marketingu.

ZP

Włodzimierz Sosnowski

Certyfikowany trener biznesu i coach. Zyskał rekomendację trenerską I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Absolwent Psychologii społecznej w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie. Posiada certyfikaty „Zarządzania projektami” PRINCE2 Foundation oraz PRINCE2 Practicioner. Ukończył również specjalistyczny kurs z zakresu zarządzania nieruchomościami. Od 2011 roku zrealizował ponad 1400 godzin szkoleń w charakterze Trenera i Coacha w zakresie: komunikacji, sprzedaży, obsługi klienta, negocjacji, marketingu, zarządzania zespołem, czasem, zmianą, przez cele, wiekiem; radzenia sobie z emocjami, stresem, konfliktem i krytyką. Zyskał „Laur Eksperta” dla produktu szkoleniowego „Akademia Dobrej Sprzedaży” – w Konkursie Instytutu Zarządzania i Rozwoju Jakości z Katowic. Ponadto zyskał tytuł „Efektywny Trener Biznesu” w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie PSTD. W czasie ponad 30-letniej kariery zawodowej koordynował inwestycje o łącznej wartości ok. 160 milionów złotych, w ramach obejmowanych stanowisk: Naczelnika Gminy, Sekretarza Urzędu, Prezesa Zarządu, Pełnomocnika Zarządu, Kierownika Oddziału, łównego Specjalisty ds. KR, Sportu i Turystyki, Opiekuna Spółdzielni Socjalnej, Menedżera Punktów Handlowych, Menedżera, Trenera i Coacha.

WS