Kadra trenerska

Nasze specjalizacje pokrywają się z doświadczeniami zdobytymi przez naszych ekspertów w pracy w różnych przedsiębiorstwach. Doświadczenia połączone z analizami powdrożeniowymi dają bibliotekę najlepszych praktyk. Przekazujemy je w czasie szkoleń, warsztatów, konsultacji czy wsparciu przy wdrożeniach. Dzięki nam Klienci budują jeszcze większą wartość swoich firm. Udoskonalają swoje struktury zarówno od strony zasobów ludzkich jak i od strony merytorycznej – oferty.

Szkolenia miękkie, to rozwój zarówno kompetencji społecznych, jak i zarządczych. Nasi trenerzy, to ludzie z dużym doświadczeniem biznesowym oraz szkoleniowym. Praktykę wspierają teorią. Zespół trenerski stanowią osoby z dużym doświadczeniem praktycznym oraz kwalifikacjami trenerskimi na najwyższym poziomie udokumentowanymi odpowiednimi certyfikatami ukończonych kursów.

Anita

Trener biznesu, coach, doradca. Ukończyła kursy Train the Trainers I i II organizowane przez Centrum Szkoleniowe JET, a także brała udział w trwającym 120 godzin projekcie „Profesjonalny Trener Biznesu”, po którym uzyskała certyfikat Trenera Biznesu. Ponadto posiada licencję i certyfikat Praktyka Wywierania Wpływu i Perswazji oraz Sztuki NLP wydany przez Stowarzyszenie Trenerów NLP w Polsce. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Francusko-Polskich Studiów Podyplomowych Bankowości i Finansów w Gdańsku. Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy wg ISRS. Od 2007 roku skupia się głównie na karierze trenerskiej. Od tego czasu zrealizowała blisko 5.500 godzin doradczo-szkoleniowych. Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu: profesjonalnej obsługi klienta; technik skutecznej sprzedaży; telefonicznej sprzedaży i obsługi klienta; e-marketingu; obsługi reklamacji; negocjacji; budowania zespołu; zarządzania zespołem; asertywności; autoprezentacji; zarządzania czasem; public relations.

Bożena

Trener Biznesu z ponad 15-letnim stażem w prowadzeniu szkoleń z zakresu, profesjonalnej obsługi klienta, komunikacji interpersonalnej, budowania i motywowania zespołu, przywództwa i liderstwa, zarządzania zasobami ludzkimi, asertywności, autoprezentacji i budowania wizerunku, zarządzania sobą w czasie, kreatywności, technik zarządzania projektami, umiejętności menedżerskich, umiejętności trenerskich, umiejętności coachingowych, rozwój kompetencji osobistych i biznesowych, treningu interpersonalnego, treningu kariery. Wykształcenie: mgr Pedagogiki. Ukończyła Szkołę Trenerów Biznesu, kurs Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej oraz Psychoterapii Systemowej. Współpracuję jako trener z korporacjami, sektorem małych i średnich przedsiębiorstw, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami. Tworzy i prowadzi autorskie projekty doskonalące umiejętności liderskie, trenerskie i coachingowe oraz projekty związane z wypracowywaniem standardów obsługi klienta. Dotyczą one kluczowych kompetencji biznesowych tj. skuteczne zarządzanie sobą i ludźmi, budowanie zespołów, motywowanie, negocjowanie, profesjonalna obsługa klienta. W pracy trenera wykorzystuję aktywizujące i innowacyjne metody prowadzenia szkoleń, wierząc w skuteczność praktycznego zastosowania zdobywanej wiedzy i umiejętności. Pisze artykuły do czasopisma Nasze Inspiracje. Jest też mówca motywacyjnym. Miała przyjemność współpracować z wieloma firmami z różnych branż, urzędami oraz organizacjami, w tym między innymi z: PZU, Urząd Skarbowy w Bydgoszczy, NFZ Oddział w Bydgoszczy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy, PGNiG Odział Pomorski, iQor Global Services Poland, Jabil Global Services Poland Sp. Z o.o., Kopalnia Soli SOLINO, Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe GOTOWSKI, Pojazdy Szynowe PESA S.A. Holding, SKRAW-MECh Sp. z o.o., Sumica Electronic Materials Sp. z o.o., Eventus, MTD Consulting, LOGON, KPOP Lewiatan, Gemini Szkolenia Coaching Doradztwo, Euro-Eco-Consalting, LDG Investmends, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, , Navigator International Sp. z o.o., MEDICUS Sp. Z o.o.

Piotr

Certyfikowany trener biznesu. Licencjonowany trener Structogram® Training System, metody badawczej identyfikującej podstawową strukturę osobowości u człowieka, którą odkrył prof. Paul D. MacLean. Konsultant modelu psychometrycznego MTQ48, pozwalającego na zbadanie odporności psychicznej i wdrożenie odpowiedniego programu rozwojowego podnoszącego odporność psychiczną. Absolwent zarządzania i finansów na dwóch uczelniach. Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej i Wyższej Szkole Gospodarki. Autor książek „Radość sprzedaży. Gotowa strategia skutecznego handlowca” oraz „Alfabet zmian. Jak skutecznie osiągać swoje cele na drodze życia i biznesu”. Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń związanych ze sprzedażą, obsługą klienta, zarządzaniem, kompetencjami osobistymi i interpersonalnymi. Posiada 19-letnie doświadczenie w sprzedaży, które zbierał w międzynarodowych instytucjach. Wdrażał i szkolił pracowników z zakresu technik aktywnej sprzedaży, rozwoju kompetencji osobistych. Posiada doskonałą znajomość specyfiki franchisingu (prowadził w tej formule placówkę bankową) i network marketingu. W ramach swoich specjalizacji prowadzi projekty rozwojowe, których celem jest zwiększanie efektywności osobistej. Przez 13 lat zarządzał zespołami sprzedażowymi w branży finansowej (m.in. Citibank Handlowy, PKO BP, EFG Eurobank Ergasias, Żagiel SA, Arum SA, Expander Advisors) gdzie odpowiadał za rekrutację, coaching, wdrażał i szkolił pracowników z zakresu technik aktywnej sprzedaży, rozwoju kompetencji osobistych. Specjalizuje się w projektach rozwojowych, które mają na celu zaangażowanie pracowników w cele organizacji w obszarach: aktywnej sprzedaży (B2B, B2C), zarządzania zespołami, oraz zwiększania efektywności osobistej. Jako trener i konsultant współpracował m.in. z następującymi branżami: finansową, medyczną, produkcyjną, reklamową, odzieżową, edukacyjną, wellness, budowlaną, kosmetyczną, spożywczą.

Emilia

Adwokat Emilia Pienicka, specjalizuje się w doradztwie prawnym na rzecz przedsiębiorców, w szczególności z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego oraz prawa pracy. W swojej codziennej działalności wspiera przedsiębiorców również w rozwiązywaniu wszelkich problemów prawnych związanych z prowadzeniem bieżącej działalności gospodarczej zarówno polskich, jak i niemieckich przedsiębiorców. W ostatnim czasie do obszarów specjalizacji dołączyło również prawo nowy technologii oraz prawo ochrony danych osobowych. Adwokat Emilia Pienicka świadczy obsługę prawną w języku polskim i niemieckim. Wspiera aktywnie polskie firmy w ich ekspansji na rynek zachodnich sąsiadów.
Doświadczenie zawodowe: Pracowała i praktykowała w dużych kancelariach w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Monachium, gdzie zdobywała doświadczenie w obsłudze dużych przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej. Obecnie od roku 2015 związana jest z niemiecko-polską Kancelarią Miller&Wspólnicy z siedzibą w Monachium, Warszawie i Gdańsku.
Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług: Adwokat Emilia Pienicka brała udział w licznych kursach i szkoleniach zarówno w roli słuchacza, jak i prelegenta. W roku 2016 i 2017 prowadziła warsztaty z aspektów prawnych prowadzenia działalności gospodarczej organizowane przez firmę JUSTA CONSULTING w ramach cyklu „Biznes w Niemczech” we wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Monachium. W latach 2012-2013-2015 była prelegentem na Trójstronych Niemiecko – Polsko- Ukraińskich Seminariach z zakresu prawa pracy, prawa własności intelektualnej i prawa europejskiego.
Wykształcenie: Adwokat Emilia Pienicka ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Już w trakcie studiów brała udział w międzynarodowym programie stypendialnym, co umożliwiło jej realizację części programu studiów na Westfalskim Uniwersytecie Wilhelma w Monastyrze (Niemcy). Ukończyła również Szkołę Prawa Niemieckiego organizowaną przez Uniwersytet Jana Gutenberga w Moguncji, Uniwersytet Ruprechta Karola w Heidelbergu oraz Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Adwokat Emilia Pienicka, LL.M, posługuje się biegle językiem niemieckim i angielskim.

Magdalena

Jest adwokatem w drugim pokoleniu, absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyłam aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi i po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu zawodowego zostałam wpisana na listę adwokatów.
Doświadczenie zawodowe zdobywała już w trakcie studiów oraz aplikacji, świadcząc pomoc prawną zarówno na rzecz klientów indywidualnych, jak i osób prawnych – w tym spółek prawa handlowego.
Zapewnia kompleksową pomoc z zakresu różnych dziedzin prawa, również w języku angielskim.