Kadra trenerska

Nasze specjalizacje pokrywają się z doświadczeniami zdobytymi przez naszych ekspertów w pracy w różnych przedsiębiorstwach. Doświadczenia połączone z analizami powdrożeniowymi dają bibliotekę najlepszych praktyk. Przekazujemy je w czasie szkoleń, warsztatów, konsultacji czy wsparciu przy wdrożeniach. Dzięki nam Klienci budują jeszcze większą wartość swoich firm. Udoskonalają swoje struktury zarówno od strony zasobów ludzkich jak i od strony merytorycznej – oferty.

Szkolenia miękkie, to rozwój zarówno kompetencji społecznych, jak i zarządczych. Nasi trenerzy, to ludzie z dużym doświadczeniem biznesowym oraz szkoleniowym. Praktykę wspierają teorią. Zespół trenerski stanowią osoby z dużym doświadczeniem praktycznym oraz kwalifikacjami trenerskimi na najwyższym poziomie udokumentowanymi odpowiednimi certyfikatami ukończonych kursów.

Piotr

Certyfikowany trener biznesu. Licencjonowany trener Structogram® Training System, metody badawczej identyfikującej podstawową strukturę osobowości u człowieka, którą odkrył prof. Paul D. MacLean. Konsultant modelu psychometrycznego MTQ48, pozwalającego na zbadanie odporności psychicznej i wdrożenie odpowiedniego programu rozwojowego podnoszącego odporność psychiczną. Absolwent zarządzania i finansów na dwóch uczelniach. Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej i Wyższej Szkole Gospodarki. Autor książek „Radość sprzedaży. Gotowa strategia skutecznego handlowca” oraz „Alfabet zmian. Jak skutecznie osiągać swoje cele na drodze życia i biznesu”. Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń związanych ze sprzedażą, obsługą klienta, zarządzaniem, kompetencjami osobistymi i interpersonalnymi. Posiada 19-letnie doświadczenie w sprzedaży, które zbierał w międzynarodowych instytucjach. Wdrażał i szkolił pracowników z zakresu technik aktywnej sprzedaży, rozwoju kompetencji osobistych. Posiada doskonałą znajomość specyfiki franchisingu (prowadził w tej formule placówkę bankową) i network marketingu. W ramach swoich specjalizacji prowadzi projekty rozwojowe, których celem jest zwiększanie efektywności osobistej. Przez 13 lat zarządzał zespołami sprzedażowymi w branży finansowej (m.in. Citibank Handlowy, PKO BP, EFG Eurobank Ergasias, Żagiel SA, Arum SA, Expander Advisors) gdzie odpowiadał za rekrutację, coaching, wdrażał i szkolił pracowników z zakresu technik aktywnej sprzedaży, rozwoju kompetencji osobistych. Specjalizuje się w projektach rozwojowych, które mają na celu zaangażowanie pracowników w cele organizacji w obszarach: aktywnej sprzedaży (B2B, B2C), zarządzania zespołami, oraz zwiększania efektywności osobistej. Jako trener i konsultant współpracował m.in. z następującymi branżami: finansową, medyczną, produkcyjną, reklamową, odzieżową, edukacyjną, wellness, budowlaną, kosmetyczną, spożywczą.

Klaudia

Współpracuje z biznesem od ponad osiemnastu lat. Doświadczenie zdobywała awansując na coraz
wyższe stanowiska. Od 2009 roku działa na rynku szkoleniowym jako Trener i Assesor. Zajmuje się
rozwojem umiejętności interpersonalnych, współpracy grupowej, sprzedaży oraz szkoleniami dla kadry
menadżerskiej. Zrealizowała ponad 4900 godzin szkoleniowych. Jest trenerem kadry menadżerskiej
kilku wiodących firm na rynku polskim. Jako, że swoją drogę zawodową rozpoczynała od koordynacji
pracy zespołu sprzedażowego call center, ten obszar jest jej szczególnie bliski. Jej powołaniem i pasją jest
poznanie i zrozumienie człowieka. Posiada wiedzę i doświadczenie, które pomagają jej w prowadzeniu
szkoleń, warsztatów i zajęć ze wszystkimi tymi, którzy chcą się rozwijać, doskonalić, poznać i zrozumieć
siebie.Z dużym zaangażowaniem pomaga w odkrywaniu i wzmacnianiu ukrytego potencjału uczestników
szkoleń. Tworzy autorskie programy szkoleniowe. Wraz z fundacją PLinEu prowadziła szkolenia w
zakresie zwiększania aktywności kobiet na rynku pracy. Realizowała projekt z zakresu budowania
zespołu i przywództwa dla MARR i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. W 2019 roku realizowała
dla MCOO w Krakowie program przygotowujący młodzież do wyjścia na rynek pracy. Jest
certyfikowanym Trenerem metody badającej odporność psychiczną -Mental Toughness Questionnaire.
License number: MTQ130826 Pracowała/pracuje nadal między innymi z: Orange Polska, Kleen-flo
Polska, Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU, MARR, WUP, Bosh Rexorth, Velux-NB Polska
sp.zo.o., Telekadra, Contact Sales, KIM Group.

Beata

Absolwentka Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim (1999-2003) oraz studiów
podyplomowych Psychodietetyka w Małopolskiej Wyższej Szkole Zawodowej im. Józefa Dietla (2016-
2017). Praktyk w obszarze HR. Od 15 lat prowadzę szkolenia dla firm takich jak Play, Motorola, czy
LoveTheGarden. Specjalizuje się w szkoleniach dla menadżerów, przedsiębiorców i sił sprzedaży w
wielu branżach. Prowadzę warsztaty doskonalenia umiejętności interpersonalnych. Realizuję autorskie
programy szkoleniowe, począwszy od diagnozy potrzeb, aż do wdrażania zdobytych umiejętności.
W swojej codziennej pracy, w świecie COVID-19, zajmuje się zagadnieniami związanymi z zarządzaniem
potencjałem sprzedażowym handlowców i menadżerów zespołów sprzedażowych a także osób
zarządzających firmami z sektora MŚP. Szkolenia prowadzę na platformie ZOOM. Pracuję z
konsultantami tradycyjnych kanałów sprzedaży a także TeleSales.
Pasjonuje mnie nowoczesnego podejście do zarządzania tzw. Neuroprzywództwo. Prowadzę autorskie
programy szkoleniowe pozwalające na wykorzystanie aktualnej wiedzy o funkcjonowaniu ludzkiego
mózgu w poprawie jakości życia codziennego i osiąganiu ponadprzeciętnych wyników biznesowych.
Prowadzę sesje treningu mentalnego dla sportowców (piłkarze, żużlowcy) oraz menadżerów

Emilia

Adwokat, specjalizuje się w doradztwie prawnym na rzecz przedsiębiorców, w szczególności z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego oraz prawa pracy i ochrony danych osobowych. W swojej codziennej działalności wspiera przedsiębiorców również w rozwiązywaniu wszelkich problemów prawnych związanych z prowadzeniem bieżącej działalności gospodarczej zarówno polskich, jak i niemieckich przedsiębiorców. Adwokat Emilia Pienicka świadczy obsługę prawną w języku polskim i niemieckim. Wspiera aktywnie polskie firmy w ich ekspansji na rynek zachodnich sąsiadów (Niemiec i Francji).

Doświadczenie zawodowe: Pracowała i praktykowała w dużych kancelariach w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Monachium, gdzie zdobywała doświadczenie w obsłudze dużych przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej. Obecnie od roku 2015 związana jest z niemiecko-polską Kancelarią advoCtrl Rechtsanwaltsgesellschaft mbH z siedzibą w Monachium, Berlinie i Gdańsku. Jest autorką komentarza do polskiego prawa upadłościowego, sporządzonego w języku niemieckim we współpracy w wydawnictwem Beck i publikuje swoje wpisy naukowe w czasopismach branżowych w Niemczech i w Polsce.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług: Adwokat Emilia Pienicka brała udział w licznych kursach i szkoleniach zarówno w roli słuchacza, jak i prelegenta. W roku 2016 i 2017 prowadziła warsztaty z aspektów prawnych prowadzenia działalności gospodarczej organizowane przez firmę JUSTA CONSULTING w ramach cyklu „Biznes w Niemczech” we wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Monachium. W latach 2012-2013-2015 była prelegentem na Trójstronnych Niemiecko – Polsko- Ukraińskich Seminariach z zakresu prawa pracy, prawa własności intelektualnej i prawa europejskiego, w roku 2018 przeprowadziła cykl kilkunastu szkoleń z zakresu wdrażania RODO, które zostały niezwykle pozytywnie ocenione przez uczestników.

Wykształcenie: Adwokat Emilia Pienicka ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Już w trakcie studiów brała udział w międzynarodowym programie stypendialnym, co umożliwiło jej realizację części programu studiów na Westfalskim Uniwersytecie Wilhelma w Monastyrze (Niemcy). Ukończyła również Szkołę Prawa Niemieckiego organizowaną przez Uniwersytet Jana Gutenberga w Moguncji, Uniwersytet Ruprechta Karola w Heidelbergu oraz Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Adwokat Emilia Pienicka, LL.M, ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie i od 2017 roku wpisana jest na listę adwokatów. Biegle posługuje się językiem niemieckim i angielskim oraz w stopniu podstawowym językiem francuskim.

Marcin

Certyfikowany trener biznesu. Mówca motywacyjny, Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK. Aktor, pomysłodawca i współtwórca cyklu warsztatów łączących psychologię biznesu z wyzwaniami dnia codziennego.

Specjalista ds. procesów grupowych, sprzedaży, komunikacji wpływu oraz rozwoju osobistego. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej TrainersEssentialSkills, wykładowca Francuskiego Instytutu Zarządzania na studiach MBA. Partner wspierający Międzynarodową Fundację Reaxum oraz Organizację Społecznie Zaangażowaną Chcępomagać.org. W trakcie swojej 18 letniej pracy zawodowej wyspecjalizował się w tworzeniu i wdrażaniu programów szkoleniowych, dedykowanych pracownikom na stanowiskach specjalistycznych i menedżerskich. Na przestrzeni ostatnich lat przeprowadził ponad 900 szkoleń dla organizacji na rynku polskim oraz zagranicznym a także ponad 150 prelekcji motywacyjnych.

Podczas realizowanych szkoleń i wystąpień publicznych najwyższą uwagę przykłada do potrzeb i oczekiwań klientów przekazując uczestnikom użyteczne narzędzia z zakresu omawianego tematu. Odznacza się wysokimi umiejętnościami organizacyjnymi, trenerskimi oraz komunikacyjnymi. Zawsze dba o komfort psychologiczny uczestników i pełną realizację postawionych celów.

Na przestrzeni ostatnich lat pracował dla ponad 400 firm, takich jak m.in.: BNP Paribas, Giełda Papierów Wartościowych, CGI, HUAWEI, Sandoz, Samsung, PGE, Tmobile i wiele innych.