Trening antystresowy- radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym

Grupa docelowa:

– Osoby pracujące w działach sprzedaży, obsługi klienta;
– Osoby, które zajmują się przyjmowaniem i rozpatrywaniem reklamacji klientów;
– Pracownicy sekretariatu, recepcji, infolinii, obsługi technicznej;
– Kierownicy i menedżerowie, odpowiedzialni za jakość usług;
– Właściciele firm.

Cel szkolenia:

Cel biznesowy Udział w akademii Menadżera MŚP ma na celu rozwinięcie podstawowych kompetencji menedżerskich służących do właściwego zarządzania firmą. Umiejętności zdobyte przez uczestników akademii pozwolą osiągać realnie lepsze wyniki w biznesie.

Cel edukacyjny Uczestnik nabędzie wiedzę z zakresu definiowania i opisu przebiegu reakcji na czynnik stresotwórczy, a także z zakresu identyfikowania czynników ryzyka związanego z treścią oraz z kontekstem pracy. Uczestnik posiądzie wiedzę, jakie aktywne i pasywne metody radzenia sobie ze stresem w trakcie wykonywania pracy można stosować, a także jakie można stosować aktywne i pasywne metody radzenia sobie ze stresem w czasie wolnym. Uczestnik posiądzie wiedzę jakie znaczenie ma zdrowie odżywianie , sen i aktywność fizyczna dla radzenia sobie ze stresem. Uczestnik nabędzie umiejętność przeprowadzenia oceny zagrożeń związanych ze stresem w swoim miejscu pracy a także rozpoznawania symptomów odczuwanego stresu. Uczestnik nabędzie umiejętność oceny skuteczności aktywnych i pasywnych metod radzenia sobie ze stresem z perspektywy swoich potrzeb, a także kształtowania miejsca pracy minimalizując ryzyko nadmiernego stresu. Uczestnik posiądzie kompetencje pozwalające mu na promowanie zdrowego trybu życia swoją postawą oraz otwartość na zmianę niezdrowych nawyków i przekonań.

Program szkolenia:

1. Zjawisko stresu. Czym jest stres?
2. Główne przyczyny stresu.
3. Metody radzenia sobie ze stresem.
4. Indywidualne metody reagowania w sytuacji stresu.
5. Techniki redukcji stresu. Walka z rutyną i wypaleniem zawodowym.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia

WIEDZA:

Uczestnik zdobył wiedzę z zakresu definiowania i opisu przebiegu reakcji na czynnik stresotwórczy, a także z zakresu identyfikowania czynników ryzyka związanego z treścią oraz z kontekstem pracy . Uczestnik posiadł wiedzę, jakie można zastosować aktywne i pasywne metody radzenia sobie ze stresem w trakcie wykonywania pracy . Uczestnik nabył wiedzę jakie aktywne i pasywne metody radzenia sobie ze stresem w czasie wolnym można zastosować, a także jakie znaczenie ma zdrowie odżywianie , sen i aktywność fizyczna dla radzenia sobie ze stresem. Uczestnik zdobędzie wiedzę gdzie można szukać pomocy w sytuacjach trudnych.

UMIEJĘTNOŚCI:

Uczestnik zdobył umiejętność przeprowadzenia oceny zagrożeń związanych ze stresem w swoim miejscu pracy a także rozpoznawania symptomów odczuwanego stresu. Uczestnik posiadł umiejętność oceny skuteczności aktywnych i pasywnych metod radzenia sobie ze stresem z perspektywy swoich potrzeb, a także kształtowania miejsca pracy minimalizując ryzyko nadmiernego stresu. Uczestnik zdobył umiejętność wykorzystywania technik relaksacji redukujących nadmierne napięcie nerwowe i fizyczne.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

Uczestnik zdobył kompetencje pozwalające mu na promowanie zdrowego trybu życia swoją postawą oraz otwartość na zmianę niezdrowych nawyków i przekonań. Uczestnik posiadł kompetencje pozwalające mu na otwartość na pomoc ze strony otoczenia i nie poddawanie się w trudnych sytuacjach.

Grupa docelowa:

Menadżerowie wszystkich szczebli w ramach projektu: Akademia Menadżera MŚP i wszystkie zainteresowane udziałem osoby.

Materiały dydaktyczne:

Podręcznik opracowany przez Trenerów Winners, certyfikat ukończenia szkolenia, długopis.

Informacje dodatkowe:

Realizujemy szeroki zakres szkoleń z dofinansowaniem dla biznesu na terenie całej Polski. Jeśli jesteś zainteresowany realizacją tego, bądź innego tematu szkolenia w formie zamkniętej, skontaktuj się z nami, a przygotujemy dedykowaną propozycję szkolenia z uwzględnieniem potrzeb Twojego zespołu. Realizujemy szerokie spektrum szkoleń handlowych, menedżerskich, a
także z zakresu z umiejętności interpersonalnych.

1

Koszt szkolenia 1-dniowego wynosi:
1800 zł netto/1 os.

Sprawdź poniżej terminy i lokalizacje szkoleń