Wymagania oraz zmiany w normie ISO 9001:2015

1. Omówienie struktury i terminologii normy ISO 9001:2015, znaczenie cyklu Deminga.

2. Przedstawienie istotnych zmian w znowelizowanej normie.

3. Zrozumienie kontekstu organizacji- praca w grupach.

4.Implementacja wymagań normy z uwzględnieniem szans i zagrożeń – ćwiczenia w grupach.
• Podstawy zarządzania ryzykiem, analiza ryzyka,
• Planowanie działań odnoszących się do szans i ryzyk

5. Omówienie wymagań normy ISO 9001:2015
• kontekst organizacji (zewnętrzny i wewnętrzny),
• przywództwo,
• planowanie,
• doskonalenie.

iso

Koszt szkolenia 1-dniowego wynosi:
599 zł zł netto/1 os.

Sprawdź poniżej terminy i lokalizacje szkoleń