Terminarz szkoleń otwartych Winners

techniki sprzedaży

Zaawansowane techniki sprzedaży - warsztaty 2-dniowe

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

– pracowników działu obsługi klienta i sprzedaży;
– doradców handlowych;
– kierowników pionów obsługi klienta.

Negocjacje_08-2017

Profesjonalne negocjacje - warsztaty 2-dniowe

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

– handlowców, szefów zespołów handlowych i zakupowych,
– osoby, które w swojej codziennej pracy negocjują z klientami i chcą uzyskać więcej niż dotychczas,
– wszystkich, którzy dążą do perfekcjonizmu w negocjacjach.

sprzedaz

Psychologia sprzedaży i obsługi klienta - warsztaty 1-dniowe

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

– pracowników działu obsługi klienta i sprzedaży;
– doradców handlowych;
– kierowników pionów obsługi klienta.

akademia_sprzedazy

Akademia profesjonalnego sprzedawcy - warsztaty 6-dniowe

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

– pracowników działu obsługi klienta i sprzedaży;
– doradców i przedstawicieli handlowych;
– kierowników i liderów zespołów sprzedażowych.

psychologia sprzedaży

Trening umiejętności menedżerskich - warsztaty 2-dniowe

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

– dyrektorów, kierowników, kadrę zarządzająca firm i instytucji;
– koordynatorów projektów;
– osoby zarządzające zespołami bądź tworzące nowe zespoły pracowników;
– osoby, pragnące podnosić swoje kwalifikacje, jako menedżer/kierownik/lider zespołu.

warsztaty_trenerskie

Train the Trainers: Profesjonalny Trener i Coach - warsztaty 4-dniowe

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

– trenerzy zewnętrzni i wewnętrzni
– menedżerowie i osoby zarządzające zespołami
– osoby, które w ramach swoich obowiązków, dokonują szkoleń, prezentacji, wystąpień publicznych
– osoby bez doświadczenia, które chcą rozwinąć kompetencje trenerskie lub rozważają zostanie trenerem

Reklamacje_10-2017

Profesjonalna obsługa i praca z trudnym klientem - warsztaty 2-dniowe

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

– osoby, które zajmują się rozpatrywaniem reklamacji klientów;
– handlowców, sprzedawców i przedstawicieli handlowych;
– właścicieli firm, kierowników i menedżerów odpowiedzialnych za jakość usług w firmie;
– wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia

Reklamacje_09-2017

Profesjonalna sprzedaż i obsługa klienta - warsztaty 2-dniowe

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

– handlowców i sprzedawców,
– doradców i przedstawicieli handlowych;
– pracowników działu obsługi klienta i sprzedaży;
– kierowników pionów obsługi klienta.

Sekretarka_09-2017

Profesjonalna asystentka, sekretarka - warsztaty 1-dniowe

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

– sekretarki i recepcjonistki;
– asystentki dyrektorów, prezesów, zarządów;
– specjalistów ds. administracji;
– wszystkie osoby odpowiedzialne za koordynowanie pracy w biurze lub sekretariacie.

TUM_07_2017

Trudne sytuacje w pracy menedżera - warsztaty 2-dniowe

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

– dyrektorów, kierowników, kadrę zarządzająca firm i instytucji;
– koordynatorów projektów;
– osoby zarządzające zespołami bądź tworzące nowe zespoły pracowników;
– osoby, pragnące podnosić swoje kwalifikacje, jako menedżer/kierownik/lider zespołu.

telefon_t

Skuteczne narzędzia pozyskiwania klientów przez telefon - warsztaty 2-dniowe

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

– osoby pracujące w działach telefonicznej sprzedaży i obsługi klienta;
– pracowników call-center;
– kierowników i menedżerów działów handlowych;
– właścicieli firm.

obsługa klienta

Skuteczna sprzedaż doradcza - warsztaty 2-dniowe

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

– handlowców i sprzedawców,
– doradców i przedstawicieli handlowych;
– pracowników działu obsługi klienta i sprzedaży;
– kierowników pionów obsługi klienta.

obsluga

Psychologia obsługi klienta - warsztaty 2-dniowe

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

– handlowców i sprzedawców,
– doradców i przedstawicieli handlowych;
– pracowników działu obsługi klienta i sprzedaży;
– kierowników pionów obsługi klienta.