Akademia profesjonalnego menedżera

Program warsztatów 2-dniowych:

1. Wyznaczanie i realizacja celów
Kryteria wyznaczania celów.
Metody ustalania celów priorytetowych.
Indywidualna praca z podwładnym nad celem/celami.
Dopasowywanie zadań do umiejętności i kompetencji podwładnych.
Umiejętne delegowanie zadań.
Monitoring i ewaluacja realizacji celów.

2. Zarządzanie zespołem
Style kierowania.
Identyfikacja własnego stylu kierowania.
Ocena umiejętności menedżerskich.
Cechy dobrego zarządzania.
Zarządzanie poprzez cele.
Zarządzanie poprzez wyniki.
Zarządzanie zmianą w zespole.

3. Motywacja i motywowanie
Budowanie pozytywnej atmosfery w zespole.
Badanie motywacji podwładnych.
Pozafinansowe sposoby skutecznego motywowania.
Sztuka zachęcania.
Wzmacnianie pozytywne i negatywne.

4. Zarządzanie konfliktem
Umiejętności dostrzegania i analizy pojawiających się w zespole problemów.
Istota konfliktów.
Techniki twórczego rozwiązywania problemów.
Zarządzanie konfliktem w zespole.

6. Podstawy szkolenia i coachingu zespołowego
Elementy coachingu.
Narzędzia i metody coachingowe.

TUM_07_2017

Koszt szkolenia 2-dniowego wynosi:
1199,00 zł netto/1 os.

Sprawdź poniżej terminy i lokalizacje szkoleń