Specjalista ds. HACCP

1. Uwarunkowania prawne systemu HACCP.
• przepisy praca obowiązujące w Unii Europejskiej,
• przepisy prawne obowiązujące w Polsce dotyczące bezpieczeństwa żywności.

2. Zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Dobrej Praktyki Higienicznej jako podstawa wdrożenia systemu HACCP.
• pojęcie Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Dobrej Praktyki Higienicznej,
• omówienie zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Dobrej Praktyki Higienicznej,
• dokumentacja Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Dobrej Praktyki Higienicznej.

3. Etapy wdrożenia systemu HACCP.
• opis poszczególnych etapów wdrożenia,
• ćwiczenia praktyczne tworzenia diagramów, opisów.

4. Dokumentacja systemu HACCP.
• księga HACCP,
• niezbędne procedury systemu,
• ćwiczenie praktyczne tworzenia procedur i instrukcji.

5. Wyznaczanie Krytycznych Punktów Kontrolnych.
• arkusze identyfikacji zagrożeń,
• arkusze kontrolne.

HACCP

Koszt szkolenia 1-dniowego wynosi:
449 zł zł netto/1 os.

Sprawdź poniżej terminy i lokalizacje szkoleń