Psychologia sprzedaży - dlaczego klienci odchodzą do konkurencji?

Program warsztatów 1-dniowych: 

1. Moja rola w procesie obsługi klienta.
2. Komunikacja werbalna i niewerbalna – błędy w komunikacji.
3. Kontakt bezpośredni i telefoniczny z klientem
– co się zmieniło na przestrzeni lat?
4. Błędy i kanały postrzegania.
5. Typy klientów i zmieniający się rynek
– co powinniśmy zmienić w naszym procesie sprzedaży?
6. Programy informacyjne, określające nieświadome kryteria,
według których klienci podejmują decyzję o zakupie.
7. Psychologiczne zaspokojenie potrzeb klienta – trójkąt satysfakcji.
8. Reguła C-Z-K.
9. Techniki pokonywania zastrzeżeń klientów.
10. Sprawdzone techniki sprzedażowe: up-selling i cross-seling.
11. Inteligencja emocjonalna w procesie sprzedaży i obsługi klienta.
Manipulacje – w co gra klient?
12. Znaczenie dobrego kontaktu i rzetelnej informacji w relacjach z klientem
i budowaniu wizerunku firmy.
13. Wsparcie i pomoc pracowników w rozwiązywaniu trudnych sytuacji klienta.

PSK_09-2017

Koszt szkolenia 1-dniowego wynosi: 639,00 zł netto/1 os.

Zgłoś się do 6 września 2017 r. i zyskaj 30% rabatu!

Sprawdź poniżej terminy i lokalizacje szkoleń