Negocjacje i praca z trudnym klientem

Program warsztatów 1-dniowych: 

1. Wprowadzenie do tematyki negocjacji
– Kluczowe zagadnienia negocjacji.
– Charakterystyka stylów negocjacyjnych.
– Etapy negocjacji.

2. Przygotowanie ramowego planu negocjacji
– Ustalenie celów i priorytetów w negocjacjach.
– Analiza celów, motywacji, potrzeb swoich i partnera.
– Ustalenie obszarów porozumienia.

3. Konflikt w negocjacjach
– Podział konfliktów.
– Proces powstawania i rozwiązywania sytuacji konfliktowych.
– Efektywne zarządzanie emocjami w negocjacjach.

4. Trudne zachowania klientów
– Radzenie sobie z obiekcjami i zastrzeżeniami klientów.
– Stres w obsłudze klienta.

5. Metody manipulacji, techniki wywierania wpływu
– Retoryka perswazji w negocjacjach.
– Techniki negocjacyjne i ich racjonalne zastosowania.
– Intencje drugiej strony – zagrywki manipulacyjne.

6. Asertywne radzenie sobie w trudnych sytuacjach
– Techniki asertywnej rozmowy.
– Cechy dobrego negocjatora.
– Strategie rozwiązywania problemu.
– Neutralizowanie negatywnych emocji.

7. Błędy popełniane w negocjacjach
– Problem z określeniem celu.
– Skupianie się na jednym elemencie negocjacji.

8. Kształtowanie wizerunku i autorytetu negocjatora
– Autorytet- jak być podziwianym.
– Etykieta negocjatora.
– Wizerunek negocjatora – dress code.

9. Podsumowanie
– Omówienie działań i rozwoju kompetencji.

Negocjacje_08-2017

Koszt szkolenia 1-dniowego wynosi: 449,00 zł netto/1 os.

Sprawdź poniżej terminy i lokalizacje szkoleń