Event manager – planowanie, zarządzanie i organizacja imprez

Program warsztatów 1-dniowych:

1. Zarządzanie projektem eventowym
– wprowadzenie do zagadnień branżowych,
– poznanie czym jest event marketing,
– podejście strategiczne i operacyjne,
– schematy zachowań w trakcie eventów – potrzeby klienta.

2. Budżet eventu
– operatywne zarządzanie kosztami – tworzenie kosztorysu,
– tematy finansowe – sztuka negocjacji,
– polityka wynagrodzeń za event,
– aspekty księgowe.

3. Mierzenie efektywności eventu
– podsumowanie projektu i weryfikacja jego efektywności,
– tworzenie koncepcji imprezy i prezentacja jej efektów.

4. Podstawy prawne a organizacja imprez
– ustawa o usługach turystycznych – kto może je organizować,
– zasada organizacji i bezpieczeństwo eventów masowych,
– wykorzystywanie i przetwarzanie danych – ochrona danych osobowych,
– prawo autorskie i współpraca z ZAiKS, STOART, ZPAV, SAWP,
– wykorzystywanie wizerunku uczestników wydarzeń,
– ochrona kreatywnej koncepcji na etapie przetargu.

5. Reklama i sponsoring produktów sensytywnych
– budowanie dynamiki wydarzeń,
– jak prawidłowo wybrać, zaplanować i wdrożyć akcję promocyjną.

6. Loterie i konkursy podczas eventu – ustawa o grach hazardowych
– planowanie i przeprowadzanie akcji promocyjnych,
– ryzyka związane z prowadzeniem akcji promocyjnych.

7. Zarządzanie eventami pod kątem umowy
– umowy eventowe – korzyści i ryzyko,
– ubezpieczenia wymagane w branży eventowej,
– rodzaje ryzyka w zależności od eventów,
– sytuacje kryzysowe w trakcie wydarzenia – jak sobie z nimi radzić?

event manager

Koszt szkolenia 1-dniowego wynosi: 649,00 zł netto/1 os.

Sprawdź poniżej terminy i lokalizacje szkoleń