Efektywność osobista, zarządzanie sobą w czasie i organizacja czasu pracy

Program warsztatów 1-dniowych:

1. Wprowadzenie do szkolenia:
– Czym jest organizacja czasu pracy?
– Korzyści wynikające z lepszej organizacji czasu pracy.
– Czynnościowa i efektywnościowa orientacja w działaniu.
– Czym jest i co wpływa na efektywność?

2. Ustalanie celów:
– Rodzaje celów – krótko i długoterminowe.
– Analiza sytuacji zawodowej pracownika.
– Definiowanie celów w oparciu o koncepcję S.M.A.R.T.

3. Planowanie:
– 12 reguł planowania czasu.
– Metoda planowania dziennego ALPEN.

4. Podejmowanie decyzji:
– Zasada 80/20 Vilfredo Pareto.
– Analiza ABC.
– Macierz gen. Dwighta Eisenhower’a.
– Reguła Parkinsona.
– Pułapki przy ustalaniu priorytetów, czyli zwycięstwo postawy nad logiką.

5. Realizacja i organizacja:
– Diagnoza indywidualnego stylu pracy.
– Naturalny rytm dnia / biorytm (krzywa sprawności dziennej i krzywa koncentracji).
– Zasady organizowania dnia pracy.

6. Etapy zarządzania czasem – kontrola:
– 3 etapy kontroli (jest, powinno być, korekty).
– Główne obszary kontroli (realizacja zadań, przebieg czasu pracy).
– Kluczowe pytania sprawdzające.
– Informacja i komunikacja.

7. „Złodzieje czasu”, czyli główne przeszkody w realizacji zaplanowanych działań:
– Prokrastynacja – zwlekanie.
– Perfekcjonizm.
– Pracoholizm.
– Analiza indywidualna (moi „złodzieje czasu”, powody ich pojawiania się i metody ich zwalczania).

8. Asertywność i jej zasługi dla efektywności pracownika:
– Rozróżnianie komunikatów agresywnych, manipulacyjnych, uległych i asertywnych.
– Mówienie bezpiecznego „nie”.
– Wyrażanie opinii za pomocą komunikatu „ja”.
– Świadome korzystanie z technik komunikacji asertywnej.

9. Wpływ motywacji na organizację czasu pracy:
– Motywatory i czynniki demotywujące pracownika.
– Piramida potrzeb Maslow’a.
– Dwuczynnikowa teoria Herzberga.

10. Tworzenie Indywidualnych Planów przez Pracowników – czyli praktyczne wykorzystanie teorii. 

efektywność osobista

Koszt szkolenia 1-dniowego wynosi: 449,00 zł netto/1 os.

Zgłoś się do 20 września 2017 r. i zyskaj 10% rabatu!

Sprawdź poniżej terminy i lokalizacje szkoleń