SZKOLENIE ZDALNE, on-line odbywa się w czasie rzeczywistym. Uczestnicy oglądają i słuchają na żywo tego, co dzieje się w czasie szkolenia oraz śledzą treści wyświetlane na komputerze prowadzącego. Uczestnicy widzą i słyszą siebie wzajemnie. Mogą brać aktywny udział w szkoleniu. Uczestnicy mogą przez mikrofon komunikować się z trenerem i innymi uczestnikami kursu. Dołączenie następuje poprzez kliknięcie indywidualny link wysłany mailem. W trakcie szkolenia również są wykonywane ćwiczenia i zadania indywidualne i w grupach. Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia przesłany drogą mailową lub w formie papierowej (dostarczony kurierem).

SZKOLENIA ZDALNE

SPRZEDAŻ PRZEZ TELEFON
– 2 dni

WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKO – PRZYWÓDCZYCH – 2 dni

BUSINESS MANAGEMENT
– 2 dni

SKUTECZNE TECHNIKI I STRATEGIE NEGOCJACYJNE – 2 dni

PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA – 2 dni

AKADEMIA MENADŻERA
– 4 dni

PSYCHOLOGIA SPRZEDAŻY I OBSŁUGA KLIENTA- 2 dni

PROFESJONALNA OBSŁUGA REKLAMACJI I PRACA Z TRUDNYM KLIENTEM- 2 dni

PROFESJONALNA SEKRETARKA / ASYSTENTKA- 2 dni

TRENING ANTYSTRESOWY – 1 dzień

Akademia Menadżera – poziom zaawansowany – 4 dni