Kompendium menedżera

Dzisiejsze czasy są dla biznesu wymagające, a nikt nie rodzi się liderem z dnia na dzień. Dlatego też wychodzimy naprzeciw potrzebom firm, w postaci szkoleń specjalistycznych. Zarządzanie jest kluczowym elementem dla sprawnego funkcjonowania całej firmy. Zaangażowany, samodzielny, pomysłowy lider, jest na wagę złota. Szkolimy jak dobrze planować, organizować, delegować zadania i pracę podwładnych, jak ich motywować i w końcu mieć pełną kontrolę nad wszystkim. Szkoleni rozwijają umiejętności z poziomu strategicznego, taktycznego i operacyjnego.

Bez rzetelnych zarządzających, o spójnej, stabilnej i konsekwentnej wizji zarządzania, nie ma dobrze prosperującego przedsiębiorstwa. Chaos, niskie morale, rozkojarzeni pracownicy, konflikty nie wróżą niczego dobrego.

Umiejętne zarządzanie firmą, zasobami ludzkimi, czytelny przepływ informacji na wszystkich szczeblach, gwarantuje dobre rezultaty. Dzięki naszej wykwalifikowanej grupie szkoleniowców, Państwa kadra kierownicza poprowadzi firmę efektywnie i pewnie.

Kompendium menedżera – warsztaty dla kadry zarządzającej i właścicieli firm.

Przykładowe tematy:

  1. Komunikacja interpersonalna
  2. Kierowanie zespołem
  3. Delegowanie zadań
  4. Rozmowy dyscyplinujące
  5. Organizacja czasu i delegowanie zadń
  6. Motywowanie praciwnków i rozmowy dyscyplinujące
  7. Asertywność
  8. Zarządzanie stresem
  9. Zarządzanie pracą zespołu
  10. Autoprezentacja i wystąpienia publiczne.