Kompendium umiejętności osobistych

Tradycyjny model kształcenia w szkolnictwie nie spełnia późniejszych potrzeb, koniecznych do realizowania się w życiu zawodowym. Tymczasem to nie wiedza warunkuje jakość i wydajność działań w tym obszarze życia. Brak kompetencji społecznych wręcz uniemożliwia pracę. Firmy prowadzące rekrutacje doskonale zdają sobie z tego sprawę i kładą nacisk, właśnie na te umiejętności. Nie ma lepszego sposobu na rozwinięcie swojego potencjału osobowościowego od szkoleń.

Trenerzy Winners maksymalnie zaktywizowali metody prowadzenia zajęć poprzez;  praktyczne treningi grupowe, odgrywanie i inscenizacje sytuacji biznesowych, zastosowanie wideo, udzielanie informacji zwrotnych, analizy zachowań, prace nad konkretnym problemem.  Szkolenie pozwala na zmianę konwencjonalnego i manipulacyjnego komunikowania się, z jakim mamy do czynienia na co dzień. Nabywanie doświadczeń wymaga czasu, nasz zespół te doświadczenia posiada. Przetrenowaliśmy mnóstwo osób, które zostały wyposażone w umiejętności przydatne w zróżnicowanym środowisku biznesowym.

 Przykładowe tematy:

  1. Efektywna komunikacja interpersonalna.
  2. Asertywność w życiu i w pracy.
  3. Automotywacja i sposoby radzenia sobie z rutyną.
  4. Inteligencja emocjonalna.
  5. Kreatywność i twórcze rozwiązywanie problemów.
  6. Radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym.
  7. Zarządzanie sobą w czasie.