Kompendium handlowca - sprzedawcy


Jak ważny jest to obszar działalności firmy, świadczy opinia ekspertów. Z wielu badań i obserwacji wynika, że przewaga konkurencyjna to nie tylko świetny, innowacyjny produkt, usługa. Liczy się przede wszystkim jakość obsługi klienta i umiejętności sprzedających. Biegłość, postawa sprzedawcy, dobra komunikacja z klientami, powoduje, że rosną nie tylko wyniki sprzedaży. O wiele bardziej istotna jest wielka baza powracających, lojalnych, zadowolonych nabywców.

Fachowość postępowania sprzedawcy jest również towarem handlowym. Szkolenie, poprzez intensywny, angażujący przebieg, dobrą atmosferę, wpływa na wzrost kompetencji;  uniwersalnych, (wysoka kultura osobista), specyficznych (zainteresowanie branżą), osobistych (autoprezentacja), zawodowych (znajomość produktu własnego i konkurencji) oraz dotyczących stanowiska (zdolność samoorganizacji). Dobre przyjęcie, pozytywna atmosfera, stwarza okazję do stworzenia świetnego wizerunku, dobre wieści rozchodzą się szybko. Dział obsługi klienta, ze swoją wysoką kulturą, skoncentrowaniem na kupującego i jego potrzebach, szybko przełoży się na mierzalne wyniki finansowe firmy.

Kompendium handlowca – sprzedaż i obsługa klienta.

Przykładowe tematy:

 1. Komunikacja i zarządzanie kontaktami z klientami.
 2. Autoprezentacja i prezentacja produktu, usługi.
 3. Techniki sprzedaży z elementami pozyskiwania klientów konkurencji.
 4. Skuteczne rozmowy telefoniczne.
 5. Asertywność i zarządzanie czasem pracy handlowca.
 6. Zarządzanie relacjami z klientem – budowanie pozytywnego wizerunku firmy.
 7. Cross –selling i up-selling – jak zmaksymalizowac zysk z jednej transakcji.
 8. Merchandising – marketingowe techniki ekspozycji.
 9. Negocjacje z sieciami
 10. NLP w biznesie.
 11. Telefoniczna obsługa klienta.
 12. Profesjonalna obsługa reklamacji.
 13. Obsługa trudnego klienta – radzenie sobie z obiekacjami i zastrzeżeniami klienta.
 14. Psychologia sprzedaży.
 15. Skuteczne negocjacje biznesowe.
 16. Wywieranie wpływu,techniki perswazji – jak realizować założone cele.