Szkolenia dedykowane dla Twojej Firmy

Dynamicznie rozwijający się rynek, nowe trendy, zmieniające się tendencje, wymagają stałego podnoszenia kompetencji pracowników. Zaniedbywanie znaczenia szkoleń pracowników, może przesądzić o sukcesie lub porażce nawet bardzo renomowanej marki. Podnoszenie kompetencji jest jednym z kluczowych elementów sprawnego funkcjonowania firm.

My stawiamy na praktykę – warsztat. Nabywanie i kształtowanie umiejętności poprzez trening . Nasz zespół stanowi kadra trenerska z doświadczeniem praktycznym w obszarze prowadzonych szkoleń. Wiedza i ciekawa forma przekazu przekładają się na wysoką jakość prowadzonych szkoleń.

Przed przystąpieniem do realizacji szkoleń, zbieramy anonimowo informacje o aktualnym stanie wiedzy uczestników i ich oczekiwań wobec planowanego szkolenia, aby jak najlepiej przygotować się do szkolenia. Dajemy możliwość pracy na realnych przykładach z codziennej pracy. Po szkoleniu przygotowujemy raport obejmujący:

opis przebiegu szkolenia i stopień zaangażowania Uczestników
wnioski z najważniejszych zrealizowanych ćwiczeń
opis spostrzeżeń trenera i wskazania nt. dalszego szkolenia grupy
opinie Uczestników wyrażone w ankietach
raport z post i pre testów
analizę Swot grupy

W ramach szkoleń wewnętrznych specjalizujemy się ogólnym zarysie w obszarach:

Zarządzanie:

Trening umiejętności menedżerskich;
Zarządzanie zespołem;
Delegowanie zadań
Motywowanie pracowników;

Sprzedaż:

Trening umiejętności sprzedażowych;
Psychologia sprzedaży i obsługi klienta;
Trening skutecznej sprzedaży telefonicznej;
Profesjonalna obsługa reklamacji.
Sprzedaż oparta na relacjach

Rozwój umiejętności osobistych:

Asertywność i radzenie sobie ze stresem,
Trening motywacyjny;
Zarządzanie sobą w czasie;
Autoprezentacja i wystąpienia publiczne.

Planujesz szkolenie zamknięte? Czekamy na kontakt 🙂

Po zbadaniu potrzeb przygotujemy propozycję szkolenia dedykowanego dla Twojej Firmy i zajmiemy się wszystkimi aspektami organizacyjnymi 🙂