SZKOLENIA DOFINANSOWANE - BUR

Szkolenia dofinansowane – otwarte i zamknięte warsztaty szkoleniowe

Wielkość dofinansowania, o jakie można wnioskować Twoja firma wynosi od 50% do nawet 80% wartości usługi szkoleniowej.

OD CZEGO ZACZĄĆ, BY SKORZYSTAĆ Z DOFINANSOWANIA?

W każdym województwie wybrany został Operator, który zajmuje się zawieraniem umów o dofinansowanie szkoleń a także wypłaca refundacje po zrealizowanej usłudze. Dokumenty i procedury, niezbędne do uzyskania dofinansowania szkoleń, ustalane są indywidualnie przez Operatorów, dlatego każda firma chcąca skorzystać z dofinansowania, powinna skontaktować się z Operatorem, właściwym dla lokalizacji, w której zarejestrowana jest jej działalność.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z DOFINANSOWANIA?

Z programu skorzystać mogą wszystkie mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa. Każda firma, chcąca skorzystać z dofinansowania podlega również poszczególnym regulacjom zależnym od województwa*, w którym jest zarejestrowana.  W szkoleniach mogą wziąć udział zarówno samozatrudnieni, jak i pracownicy.

NA JAKIE USŁUGI MOŻESZ UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?

O dofinansowanie na szkolenia mogą wnioskować firmy z sektora MŚP.
Szkoleniami mogą być objęte osoby samozatrudnione i pracownicy MŚP.
Szkolenia realizowane są w formie szkoleń otwartych i zamkniętych.

W JAKIEJ WYSOKOŚCI DOFINANSOWANIE MOŻESZ OTRZYMAĆ?

Finansowanie, jakie można uzyskać na wybrane przez siebie szkolenia wynosi od 50% do 80%, w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i kryteriów wytyczonych przez Operatora, które obowiązują w danym województwie.

CZYM JEST BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH (BUR)?

Baza Usług Rozwojowych to serwis prowadzonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Ideą działania BUR jest ułatwienie firmom ubiegania się o środki na rozwój. Firmy oferujące tam swoje usługi, są weryfikowane pod kątem jakości świadczonych usług, co przekłada się na dobrą efektywność szkoleń.

KIM JEST OPERATOR?

Operator jest instytucją z ramienia PARP, która realizuje podmiotowy system finansowania. Każde województwo ma swojego operatora. Operatorzy pomagają firmom w kwestiach formalnych oraz przyjmują wnioski o dotację i dystrybuują środki.

5 KROKÓW DO UZYSKANIA DOFINANSOWANIA

1. WYBIERZ SZKOLENIE

Wybierz z naszej oferty, szkolenia otwarte, z których chcesz skorzystać.

5 KROKÓW DO UZYSKANIA DOFINANSOWANIA

1. WYBIERZ SZKOLENIE

Wybierz z naszej oferty, szkolenia otwarte, z których chcesz skorzystać.

Nasze szkolenia zarejestrowane są na stronie BUR: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=12192

Jeśli masz do przeszkolenia 4 lub więcej osób w danym temacie, skontaktuj się z nami, przygotujemy dedykowaną ofertę dla Twojej firmy i umieścimy ją w bazie.

 2. SKONTAKTUJ SIĘ Z OPERATOREM

Skontaktuj się z odpowiednim Operatorem w swoim województwie i złóż wniosek o dofinansowanie.
Możesz skorzystać z pomocy konsultantów PARP codziennie w godzinach 8:00-18:00 pod numerem telefonu: 801 808 108 bądź mailowo: info_uslugirozwojowe@parp.gov.pl

3. PODPISZ UMOWĘ

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, podpisujesz umowę z operatorem.

4. REALIZACJA SZKOLEŃ

Realizacja usług zgodnie z harmonogramem.

 5. REFUNDACJA KOSZTÓW

Po zrealizowanej usłudze, złóż wniosek o refundację poniesionych kosztów.

 

* Dofinansowaniem szkoleń objęte są wszystkie województwa z wyłączeniem woj. pomorskiego i mazowieckiego.

KONTAKT:

zamowienie@winners-szkolenia.pl

szkolenia dofinansowane