STRUCTOGRAM® Training System - 3 kroki do poznania siebie, drugiego człowieka i klientów.

Cel szkolenia:

– Uczestnicy nabędą umiejętność indywidualnego podejścia do każdego klienta.
– Uczestnicy nabędą wiedzę w zakresie komunikacji opartej na wiedzy o cechach osobowości oraz zachowaniach człowieka, które zależą od jego indywidualnej struktury mózgu
– Uczestnicy nabędą wiedzę jak koncentrować się na potrzebach i upodobaniach klienta oraz tworzyć z klientem relacje, oparte na zaufaniu.
– Szkolenie stwarza warunki do poznania swojej metody sprzedaży, co rzutuje wzrostem wiarygodności, podnosi kwalifikacje i kompetencje sprzedawców w zarządzaniu produktami. Wzrost wiedzy i umiejętności sprzedażowych uczestników wpłynie na wzrost efektywności firmy.

Program szkolenia:

Co sprawia, że ludzie odnoszą sukcesy?
Istnieje niezliczona ilość teorii dotyczących odnoszenia sukcesu oraz sposobów na to, jak stać się zwycięzcą. Większość z tych teorii jest podstawą idealistycznych koncepcji, na przykład „perfekcyjny szef”, „właściwy styl przywództwa”, „poprawny profil osobowości dla wykonywanego zawodu” czy „optymalne techniki sprzedaży”.
Idee te, często wykorzystywane jako modele szkoleniowe, zazwyczaj nie biorą pod uwagę istotnego faktu. Mianowicie tego, że nie istnieje optymalna „recepta na sukces”…
Zwycięzcy posiadają, znacznie różniące ich od innych, cechy osobowościowe. Charakteryzują się przede wszystkim autentycznością, indywidualnym stylem i stosowaniem metod i technik, które idealnie do nich pasują. Samo zrozumienie ich własnych struktur osobowości, staje się decydującym czynnikiem dla zastosowania świadomej strategii sukcesów. Jest udowodnione naukowo, że cechy osobowości oraz zachowanie człowieka zależą od jego indywidualnej struktury mózgu. Poprzez STRUCTOGRAM® możliwe jest poznanie tych cech oraz zastosowanie ich w praktyce.

STRUCTOGRAM® Training System 1:
Klucz do poznania samego siebie

KAŻDY CZŁOWIEK JEST INNY. Zamiast tworzyć globalne modele zachowań, seminaria STRUCTOGRAMu® skupiają się na indywidualizmie uczestników. Dzięki temu, mogą oni poznać swój potencjał i w pełni go wykorzystywać. Uczestnicy uczą się jak rozwijać swoją autentyczność zgodnie z naturą. Structogram® daje bazę wiedzy pozwalającą zrozumieć siebie, swoje zachowania i wybory, pomaga ustalić realistyczne cele, rozwinąć strategie osiągnięcia sukcesu oraz wskazać techniki sprzedaży i metody zarządzania, które okazują się być najlepsze i najskuteczniejsze dla nich samych.
STRUCTOGRAM® TRAINING SYSTEM 1 pokazuje rezultaty analizy biostrukturalnej, wskazuje klucz do poznania samego siebie, a zatem mocne i słabe strony, ograniczenia, najefektywniejsze sposoby na wykorzystanie swojego potencjału.

Ramowy program szkolenia:

Rozpoczęcie szkolenia
– Przywitanie i przedstawienie się prowadzącego.
– Przedstawienie celów i agendy szkolenia
– Ćwiczenie integracyjne.
– Drzewko oczekiwań.
Krok I – Analiza biostrukturalna
– Podstawowe informacje o funkcjonowaniu mózgu.
– Analiza biostrukturalna – wprowadzenie.
Krok II – Interpretacja
– Interpretacja.
– Analiza dominacji.
– Przedstawienie na tablicy „STRUCTOGRAM® odnosi się do mnie”.
– Wyjaśnienie matrycy.
– Analiza drugiego komponentu i najsłabszego komponentu.
Krok III – Badanie biostruktury
– Bilans pośredni.
– Uporządkowanie swoich doświadczeń.
Krok IV – Akceptacja własnej biostruktury
– Sprawdzenie swoich ideałów.
– Czy jesteś zgodny?
Krok V – Wykorzystanie własnego potencjału
– Poznanie swojego potencjału.
– Bądź panem sytuacji.
– Pomoc własnej tożsamości.
– Wnioski ze szkolenia
– Implementacja STRUCTOGRAM® w życie instytucji i jednostki.
Zakończenie szkolenia
– Podsumowanie poznanej wiedzy.
– Badanie satysfakcji uczestników ze szkolenia
– Rozdanie certyfikatów.

STRUCTOGRAM® Training System 2 (Triogram):
Klucz do poznania drugiego człowieka

KAŻDY CZŁOWIEK JEST NIEPOWTARZALNY. Aby zrozumieć indywidualne predyspozycje potrzebujemy kryteriów, które pomogą nam zweryfikować wiele wrażeń, jakie otrzymujemy. Praktyka codzienna pokazuje, że kompleksowe kompetencje zawodowe są niezwykle istotne dla rynku, ale to właśnie kompetencje dotyczące pracy z innymi ludźmi są niezbędne w zarządzaniu, relacjach, komunikacji, oczekiwaniach, a także dokonywaniu zmian i podejmowaniu decyzji. Nabywając umiejętności rozpoznawania biostruktur innych ludzi, możliwe jest zrozumienie ich zachowań, motywów postępowania oraz poznanie ich możliwości, a co ważniejsze, potencjału. Na podstawie tego wiadomo jest, jakie są sposoby motywacji tych ludzi oraz metody unikania niepotrzebnych konfliktów.
STRUCTOGRAM® TRAINING SYSTEM 2 daje klucz do poznania innych, rozpoznania ich biostruktury i zastosowania go w TRIOGRAMIE. Tym samym uczestnik nabywa umiejętności dopasowywania się do potrzeb swoich klientów, czy pracowników.

Ramowy program szkolenia:

Rozpoczęcie szkolenia
– Przywitanie i przedstawienie się prowadzącego.
– Przedstawienie celów i agendy szkolenia.
– Ćwiczenie integracyjne.
Krok I – Structogram® w praktyce
– Structogram i Triogram, a nasze przekonania.
– Od poznania siebie do poznania drugiego człowieka.
Krok II – Rozpoznanie biostruktury innych
– Elementy poznawcze.
– Analiza Triomapy.
– Naniesienie wyników na Triomapę.
– Analiza dominacji.
– Analiza drugiego komponentu i najsłabszego komponentu.
– Ćwiczenia.
Krok III – Badanie biostruktury zespołu
– Typy zespołu względem Structogramu®
– Jaki jest Twój zespół?
– Jakie wyzwania i zalety niesie ze sobą taka struktura?
Krok IV – Wykorzystanie potencjału zespołu
– Jak komunikować w danym zespole?
– Ćwiczenia.
Zakończenie szkolenia
– Podsumowanie poznanej wiedzy.
– Badanie satysfakcji uczestników ze szkolenia.
– Rozdanie certyfikatów.

STRUCTOGRAM® Training System 3:
Klucz do poznania klientów

KLIENCI SĄ RÓŻNI. Każdy klient ma swoje własne potrzeby oraz powody, dla których decyduje się na zakupy. Dlatego właśnie sprzedawca opierając się na chęci odniesienia sukcesu, musi przeprowadzać sprzedaż w różnorodny sposób. Sukcesywna sprzedaż opiera się na założeniu, że sprzedawca rozpozna indywidualne potrzeby klienta, które skłonią go do dokonania zakupu, jak również zaproponuje najodpowiedniejsze, a co za tym idzie, najefektywniejsze korzyści dla indywidualnego klienta.
STRUCTOGRAM® TRAINING SYSTEM 3 daje klucz do poznania klientów. Uczy rozróżniać, dostrzegać najważniejsze podstawy i motywy sprzedaży, motywy społeczne, rozpoznawać czynniki związane ze sprzedażą mające wpływ na jego powodzenie lub opór przed jego dokonaniem. STRUCTOGRAM® pokazuje jak wykorzystywać odpowiednie argumenty w sprzedaży produktów lub usług.

Ramowy program szkolenia:

Rozpoczęcie szkolenia
– Przywitanie i przedstawienie się prowadzącego.
– Przedstawienie celów i agendy szkolenia.
– Ćwiczenie integracyjne.
Krok I – Sukces w sprzedaży
– Co stanowi tajemnicę sukcesu sprzedaży?
– Triada udanej sprzedaży.
Krok II – Decyzja kupna
– „Najlepsze” argumenty.
– Rozpoznawanie motywów zakupów.
Krok III – Sygnały produktu i firmy
– Biokomunikacja.
– Słownik dominacji.
Krok IV – Rozmowa podczas sprzedaży
– Faza kontaktu.
– Faza informacji.
– Faza transakcji.
– Follow up.
Zakończenie szkolenia
– Podsumowanie poznanej wiedzy.
– Badanie satysfakcji uczestników ze szkolenia.
– Rozdanie certyfikatów.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
uczestnicy szkolenia nabędą wiedzę i umiejętności w zakresie metod indywidualnego podejścia do każdego klienta.
Dzięki analizie biostrukturalnej, uczestnicy zrozumieją mechanizmy swojego działania w danych sytuacjach. Poznają swoje mocne i słabe strony i dowiedzą się, jak zwiększyć motywację do pracy nad sobą. Nauczą się zastosować w praktyce techniki, prowadzące do zwiększenia efektywności w wykonywaniu danych zadań. Dodatkowym celem jest zwiększenie wiarygodności i rozwinięcie potencjału uczestników szkolenia i wzrost kompetencji.

Businessman signing contract while his team is looking at him

Koszt szkolenia 3-dniowego wynosi:
2670 zł netto/1 os.