STRUCTOGRAM 4 - Klucz do przywództwa i budowania zespołu

Cele szkolenia

Uczestnicy:
– nabędą umiejętności indywidualnego podejścia do każdego pracownika,
– nabędą umiejętność efektywnego delegowania zadań poprzez zrozumienie motywacji pracowników, poznanie metod i warunków optymalizujących pracę podwładnych jak i swoją, co wpłynie pozytywnie na atmosferę w firmie, a to przełoży się na wzrost efektywności firmy.
– uczestnicy nabędą wiedzę w zakresie swojej natury: zrozumienia pobudek swojego działania w danych sytuacjach,
– uczestnicy poznają swoje mocne i słabe strony,
– uczestnicy posiądą wiedzę, jak zwiększać motywację do pracy nad sobą, jak zwiększać wiarygodność., jak zwiększać efektywność w wykonywaniu danych zadań,
– uczestnicy posiądą umiejętności pomocne w rozwinięciu potencjału,
– uczestnicy posiądą umiejętności w rozpoznawaniu intencji i motywacji innych osób,
– uczestnicy nabędą wiedzę, która pomoże w lepszej komunikacji z innymi ludźmi,
– uczestnicy posiądą umiejętności pomocne w polepszeniu relacji międzyludzkich, opartych na wzajemnym zrozumieniu i akceptacji,
– uczestnicy posiądą umiejętności pomocne w poprawie komunikacji i współpracy w zespole,
– uczestnicy posiądą umiejętności w szybszym zażegnywaniu konfliktów.

ZAKRES SZKOLENIA:

DZIEŃ I
STRUCTOGRAM® Training System 1: Klucz do poznania samego siebie.

PROGRAM SZKOLENIA:

ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA
– Przywitanie i przedstawienie się prowadzącego.
– Przedstawienie celów i agendy szkolenia
– Ćwiczenie integracyjne.
– Drzewko oczekiwań.
KROK I – ANALIZA BIOSTRUKTURALNA
– Podstawowe informacje o funkcjonowaniu mózgu.
– Analiza biostrukturalna – wprowadzenie.
KROK II – INTERPRETACJA
– Interpretacja.
– Analiza dominacji.
vPrzedstawienie na tablicy „STRUCTOGRAM® odnosi się do mnie”.
– Wyjaśnienie matrycy.
– Analiza drugiego komponentu i najsłabszego komponentu.
KROK III – BADANIE BIOSTRUKTURY
– Bilans pośredni.
– Uporządkowanie swoich doświadczeń.
KROK IV – AKCEPTACJA WŁASNEJ BIOSTRUKTURY
– Sprawdzenie swoich ideałów.
– Czy jesteś zgodny?
KROK V – WYKORZYSTANIE WŁASNEGO POTENCJAŁU
– Poznanie swojego potencjału.
– Bądź panem sytuacji.
– Pomoc własnej tożsamości.
– Wnioski ze szkolenia
– Implementacja STRUCTOGRAM® w życie instytucji i jednostki.
ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA
– Podsumowanie poznanej wiedzy.
– Badanie satysfakcji uczestników ze szkolenia

DZIEŃ II

STRUCTOGRAM® Training System 2 (Triogram): Klucz do poznania drugiego człowieka.

PROGRAM SZKOLENIA:

ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA
– Przywitanie i przedstawienie się prowadzącego.
– Przedstawienie celów i agendy szkolenia.
– Ćwiczenie integracyjne.
KROK I – STRUCTOGRAM® W PRAKTYCE
– Structogram i Triogram, a nasze przekonania.
– Od poznania siebie do poznania drugiego człowieka.
KROK II – ROZPOZNANIE BIOSTRUKTURY INNYCH
– Elementy poznawcze.
– Analiza Triomapy.
– Naniesienie wyników na Triomapę.
– Analiza dominacji.
– Analiza drugiego komponentu i najsłabszego komponentu.
– Ćwiczenia.
KROK III – BADANIE BIOSTRUKTURY ZESPOŁU
– Typy zespołu względem Structogramu®
– Jaki jest Twój zespół?
– Jakie wyzwania i zalety niesie ze sobą taka struktura?
KROK IV – WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU ZESPOŁU
– Jak komunikować w danym zespole?
– Ćwiczenia.
ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA
– Podsumowanie poznanej wiedzy.
– Badanie satysfakcji uczestników ze szkolenia.

DZIEŃ III

STRUCTOGRAM 4 – KLUCZ DO PRZYWÓDZTWA I BUDOWANIA ZESPOŁU

Structogram 4 – Klucz do przywództwa i budowania zespołu to szkolenie dla każdego kto ma do czynienia z zarządzaniem ludźmi, lub dopiero przygotowuje sie do tego zadania, jest menadżerem czy właścicielem firmy. Pozwoli ono poznać swój dotychczasowy styl przywództwa oraz dopasować go do zespołu i zadań które są mu powierzane. Ponadto pomoże zrozumieć jak zwiększać efektywność pracowników trafiając do ich dominujących części mózgu oraz sposoby zarządzania konfliktem.

Szkolenie to pozwala zgłębić wiedzę niezbędną do prężnego i efektywnego funkcjonowania każdej firmy. Jest to wiedza z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, bo to właśnie pracownicy stanowią filar
każdego przedsiębiorstwa. Umiejętność odpowiedniego motywowania ich, indywidualnego podejścia do każdego oraz zapobiegania wypaleniu zawodowemu, w znaczący sposób przyczynią się do efektywniejszej pracy zespołu a co za tym idzie rownież firmy.

RAMOWY PROGRAM

1. Podstawy przywództwa – biostruktura szefa i pracownika a budowanie prawidłowej relacji, płaszczyzny efektywnej współpracy, cechy idealnego przywódcy a jego biostruktura

2. Proces przywództwa – umiejętność przewodzenia samemu sobie w oparciu o analizę biostruktury, narzędzia które wspomagaja proces przywództwa, sposoby przewodzenia i style zarządzania a biostruktura szefa.

3. Praca zespołu i rekrutacja pracowników – organizacja pracy zespołu pracowników, tak aby była jak najbardziej efektywna, rozdzielanie zadań i obowiązków w oparciu o biostrukturę poszczególnych pracowników, proces rekrutacji nowych członków zespołu

4. Praca warsztatowa.

Efekty usługi:

Uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności, a także podniosą kompetencje związane z kierowaniem i budowaniem zespołów. Uczestnicy nauczą się jak zarządzać w oparciu o poznanie natury innych członków zespołu oraz własnej, co umożliwia optymalny podział obowiązków i pol. Zmiana nastawienia na działanie i komunikację, porozumienie, wzrost efektywności zespołu, łatwiejsze rozwiązywanie problemów, wpływa korzystnie na ogólną atmosferę wśród współpracowników. Uczestnicy poznają mocne i słabe strony, poznają pobudki swoich zachowań/decyzji zrozumieją zachowań innych. Uczestnicy nabędą wiedzę w zakresie metod i warunków, które usprawnią pracę, poprawią koncentrację, przyswajanie wiedzy i uwolnienie potencjału.

Grupa docelową

Warsztaty są dedykowane:
– kadrze kierowniczej,
– właścicielom firm,
– liderom zespołów,
– wszystkim osobom zarządzającym zespołem.

Structogram_01

Koszt szkolenia 3-dniowego wynosi:
2670 zł netto/1 os.

Na to szkolenie lub inne wybrane zarówno w formie otwartej jak i zamkniętej możesz skorzystać z dofinansowania nawet do 80%

Sprawdź jak skorzystać z dofinansowania

Sprawdź nasze szkolenia w Bazie Usług Rozwojowych

Jeśli nie ma tematu, który Cię interesuje skontaktuj się z nami, przygotujemy ofertę dla Ciebie – mai: aamowienie@winners-szkolenia.pl