Skuteczne techniki i strategie negocjacyjne

Grupa docelowa

– pracownicy działu obsługi klienta,
– kierownicy dz. sprzedaży,
– przyszli sprzedawcy,
– oraz wszystkie osoby, chcąc doskonalić techniki skutecznych negocjacji

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia skutecznych negocjacji.
Nabycia kompetencji umożliwiających praktycznego prowadzenia negocjacji handlowych poprzez zdolność docierania do prawdziwych interesów motywujących negocjatorów, poznanie metod poszerzania obszaru swoich możliwości w negocjacjach oraz nauczenie się technik obrony przed presją, manipulacją i “wojną psychologiczną” oraz budowanie swojej siły negocjacyjnej.

Program szkolenia:

1. Negocjacje – co jest negocjowalne?
2. Czynniki warunkujące skuteczność negocjacji.
3. Samoocena własnych kwalifikacji negocjacyjnych.
4. Style negocjowania – zalety i ograniczenia.
5. Autoprezentacja negocjatora.
6. Przygotowanie do negocjacji.
7. Wytyczanie celów w procesie negocjacji.
8. Fazy w negocjacjach – elementy i założenia.
9. Procedury negocjacji handlowych.
10. Strategie i techniki negocjacyjne – sprzedającego i kupującego.
11. Rozpoznawanie manipulacji negocjacyjnych i kontrmanipulacje.
12. Renegocjacje.
13. Zasady asertywnej komunikacji z klientem.
14. Ochrona kluczowych granic kontraktu i relacji.
15. Radzenie sobie z zastrzeżeniami i obiekcjami klientów.
16. Stawianie granic.
17. Krytyka i radzenie sobie z sugestiami i uwodzeniem handlowca.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

– Posiądzie umiejętność rozpoznawania styli zarządzania konfliktem w organizacji. Posiądzie wiedzę, na czym polega dynamika negocjacji.
– Nabędzie wiedzę w rozpoznawani kluczowych terminów negocjacyjnych takie jak: BATNA, WATNA i ZOPA i nabędzie umiejętności wykorzystywania ich w procesie negocjacyjnym.
– Nabędzie umiejętność stosowania technik i taktyk negocjacyjnych. Nabędzie kompetencje praktyczne i narzędzia pomocne do przygotowania się do negocjacji.
– Nabędzie umiejętność wchodzenia w różne role w trakcie negocjacji.
– Nabędzie umiejętność posługiwania się umiejętnościami negocjacyjnymi w zależności od sytuacji.
– Nabędzie umiejętność jak planować cele i działania negocjacyjne.
– Posiądzie umiejętność skutecznego doboru metod realizacji zadań i stosowania trików negocjacyjnych w praktyce. Posiądzie wiedzę, jak w innowacyjny i efektywny sposób rozwiązywać problemy. Rozwinie swoje kompetencje komunikacyjne. W planowaniu i realizacji procesu negocjacji będzie kierował się zasadami etyki i społecznej odpowiedzialności.

1

Koszt szkolenia 1-dniowego wynosi:
399 zł netto/1 os.

Sprawdź poniżej terminy i lokalizacje szkoleń