Profesjonalna sekretarka/recepcjonistka

Grupa docelowa

– sekretarki / sekretarze,
– recepcjonistki / recepcjoniści,
– asystentki / asystenci dyrektorów, prezesów, zarządów,
– specjaliści ds. administracji,
– wszystkie osoby odpowiedzialne za koordynowanie pracy w biurze lub sekretariacie.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji i wiedzy sekretarek i asystentek, pragnących sprostać zadaniom współczesnego sekretariatu poprzez zdobycie nowych lub rozwinięcie umiejętności profesjonalnego i kompetentnego wykonywania prac administracyjno-biurowych np. w sekretariacie, recepcji, kancelarii, punkcie obsługi klienta.

Program szkolenia:

1. Asystentka – organizatorka spotkań firmowych
– Brunch, lunch czy piknik – jak się do tego zabrać?
– O co zadbać przed planowany spotkaniem?
– Jak działać przed i w trakcie spotkania?

2. Kluczowe oczekiwania szefa
– Koordynacja dnia pracy własnego z dniem pracy przełożonego.
– Koordynacja zadań i ustalenie priorytetów.
– Kalendarz szefa – organizacja i dostosowanie.

3. Telefoniczna etykieta
– Kluczowe zasady prowadzenia profesjonalnych rozmów telefonicznych.
– Powitanie, łączenie rozmów, udzielanie i pozyskiwanie informacji.

4. Asertywność w pracy sekretarki/asystentki – podstawowe umiejętności
– Umiejętność wyrażania opinii, krytyki, pochwały – asertywność w relacjach z przełożonym,
współpracownikami, klientami.
– Umiejętność odmawiania w sposób nieuległy i nieraniący innych.
– Umiejętność przyjmowania krytyki, ocen i pochwał.

5. Trudne sytuacje
– Umiejętność radzenie sobie w trudnych sytuacjach.
– Trudny klient / trudna sytuacja w sekretariacie.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

– Rozwinie kompetencje niezbędne w profesjonalnym wykonywaniu pracy sekretarki / asystentki i zarządzaniu pracą biura / sekretariatu. Nabędzie wiedzę jak działa i funkcjonuje profesjonalny sekretariat i jak należy współpracować z pozostałymi osobami oraz komórkami organizacyjnymi firmy.

– Nabędzie umiejętność koordynowania działań sekretariatu, budowania profesjonalnego wizerunku firmy wśród pracowników i klientów. Uczestnik nabędzie umiejętność skutecznego komunikowania się z otoczeniem, umiejętnego zarządzania czasem i realizacją harmonogramów, efektywnego prowadzenia rozmów wychodzących i przychodzących przez telefon, zachowywania się zgodnie z obowiązującą etykietą w biznesie.

– Posiądzie umiejętność zarządzania emocjami własnymi i innych osób, budowania poczucia własnej wartości oraz radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w sekretariacie.

2

Koszt szkolenia 1-dniowego wynosi:
499 zł netto/1 os.

Sprawdź poniżej terminy i lokalizacje szkoleń