Profesjonalna sekretarka, asystentka, recepcjonistka

Grupa docelowa

– sekretarki / sekretarze,
– recepcjonistki / recepcjoniści,
– asystentki / asystenci dyrektorów, prezesów, zarządów,
– specjaliści ds. administracji,
– wszystkie osoby odpowiedzialne za koordynowanie pracy w biurze lub sekretariacie.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji i wiedzy sekretarek i asystentek, pragnących sprostać zadaniom współczesnego sekretariatu poprzez zdobycie nowych lub rozwinięcie umiejętności profesjonalnego i kompetentnego wykonywania prac administracyjno-biurowych np. w sekretariacie, recepcji, kancelarii, punkcie obsługi klienta.

Program szkolenia:

1. Trudne rozmowy telefoniczne.
2. Protokoły dyplomacyjne.
3. Asertywność.
4. Efektywne zarządzanie czasem.
5. Zarządzanie stresem.
6. Inteligencja emocjonalna.
7. Automotywacja.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

– Rozwinie kompetencje niezbędne w profesjonalnym wykonywaniu pracy sekretarki / asystentki i zarządzaniu pracą biura / sekretariatu. Nabędzie wiedzę jak działa i funkcjonuje profesjonalny sekretariat i jak należy współpracować z pozostałymi osobami oraz komórkami organizacyjnymi firmy
– Nabędzie umiejętność koordynowania działań sekretariatu, budowania profesjonalnego wizerunku firmy wśród pracowników i klientów. Uczestnik nabędzie umiejętność skutecznego komunikowania się z otoczeniem, umiejętnego zarządzania czasem i realizacją harmonogramów, efektywnego prowadzenia rozmów wychodzących i przychodzących przez telefon, zachowywania się zgodnie z obowiązującą etykietą w biznesie
– Posiądzie umiejętność zarządzania emocjami własnymi i innych osób, budowania poczucia własnej wartości oraz radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w sekretariacie.

4

Koszt szkolenia 1-dniowego wynosi:
1800 zł netto/1 os.

Sprawdź poniżej terminy i lokalizacje szkoleń