NOWOCZESNE TECHNIKI I STRATEGIE SPRZEDAŻOWE - warsztaty praktycznych umiejętności

Grupa docelowa

– handlowcy i sprzedawcy,
– przedstawiciele handlowi,
– pracownicy biur obsługi klienta,
– kierownicy i menedżerowie sprzedaży,
– właściciele firm, uczestniczący w procesie sprzedaży.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest doskonalenie kompetencji sprzedażowych. Wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie stosowanych technik sprzedaży oraz intencjonalnego panowania nad procesem kontaktu z klientem, bazującym na sposobie zachowania sprzedawcy i doborze argumentacji i perswazji. Nabędzie umiejętności prezentacji handlowej i budowania przewag konkurencyjnych na rynku.

Program szkolenia:

1. Budowanie relacji z Klientem poprzez dopasowanie
– Psychologiczne mechanizmy w kontaktach z Klientem
– Komunikacja werbalna – zwroty, słownictwo, savoir vivre
– Efekt aureoli i efekt rogów – elementy komunikacji niewerbalnej
– Spójność komunikatów werbalnych i niewerbalnych
– Świadome zastosowanie aktywnych sposobów budowania relacji

2. Co interesuje Klienta? – dotarcie do potrzeb i oczekiwań
– Nie sprzedawaj od razu – Pytaj! – postawa „badawcza” – czym jest i jak ją budować?
– Funkcjonalny podział pytań – jak z nich korzystać w procesie docierania do informacji o potrzebach Klienta?
– Okazywanie szacunku klientowi i porządkowanie informacji – rola aktywnego słuchania w procesie badania potrzeb Klienta

3. Zaprezentuj atrakcyjnie swój produkt
– Model cecha – zaleta – korzyść
– Praca z językiem korzyści

4. Zachęć Klienta do sprzedaży wiązanej – cross-sell
– Jak dobry kontakt z Klientem przełożyć na nową sprzedaż?
– Generowanie nowej potrzeby Klienta
– Prowadzenie skutecznych negocjacji – reguły wywierania wpływu wg R. Cialdiniego

5. Obiekcje cenowe i inne
– Sposoby radzenia sobie z najstarszą grą handlową – wysoka cena:
– Odsuwanie momentu podania ceny,
– Podawanie ceny wraz z korzyściami,
– Cecha wyróżniająca,
– Metoda bilansowania.
– Psychologia postrzegania ceny – mit ceny.
– Psychologiczne zasady udzielania rabatów – sztuka czynienia ustępstw.
– Radzenie sobie z obiekcjami dotyczącymi porównania z konkurencją.

6. Zamykanie transakcji
– Rozpoznawanie sygnałów gotowości zakupu
– Techniki przyspieszające podjęcie decyzji o finalizacji sprzedaży
– Trening zamykania transakcji – warsztat

Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

– Nabędzie wiedzę w zakresie różnic wynikających z przyjętej strategii sprzedawcy, posiądzie wiedzę w zakresie zastosowania narzędzi wywierania wpływu i języka perswazji, skutecznego zastosowania ich podczas rozmowy z klientem. – – Posiądzie wiedzę w zakresie standardów obowiązujących w profesjonalnej obsłudze klienta. Będzie rozumiał potrzeby i wymagania klientów oraz pojęcie motywacji.
– Nabędzie umiejętność rozpoznawania różnych typologii i motywacje klientów, a także preferowany przez siebie sposób sprzedaży i obsługi klienta.
– Posiądzie wiedzę, jak skutecznie zadawać pytania otwierające komunikację, motywujące do zakupu, angażujące klienta do rozmowy handlowej i stosować techniki zamykające sprzedaż.
– Nabędzie umiejętność prezentacji oferty bezpośrednio i przez telefon, a także radzenia sobie z zastrzeżeniami i obiekcjami klienta występującymi w procesie sprzedaży.
– Posiądzie umiejętność doskonalenia języka perswazji i narzędzi wspomagających prezentację handlową oraz zdolność postrzegania obiekcji klienta jako okazji do dalszej sprzedaży i budowania relacji z klientem, a także zdolność działania zespołowego dla zapewnienie wysokich standardów sprzedaży i obsługi.

16

Koszt szkolenia 2-dniowego wynosi:
999 zł netto/1 os.

Sprawdź poniżej terminy i lokalizacje szkoleń