Najbliższe szkolenia

Profesjonalna obsługa
reklamacji

Skuteczne techniki
i strategie sprzedażowe

Warsztaty umiejętności menadżersko – przywódczych

Skuteczne techniki
i strategie negocjacyjne

Warsztaty sekretarsko
– asystenckie