Kadra trenerska

Nasze specjalizacje pokrywają się z doświadczeniami zdobytymi przez naszych ekspertów w pracy w różnych przedsiębiorstwach. Doświadczenia połączone z analizami powdrożeniowymi dają bibliotekę najlepszych praktyk. Przekazujemy je w czasie szkoleń, warsztatów, konsultacji czy wsparciu przy wdrożeniach. Dzięki nam Klienci budują jeszcze większą wartość swoich firm. Udoskonalają swoje struktury zarówno od strony zasobów ludzkich jak i od strony merytorycznej – oferty.

Szkolenia miękkie, to rozwój zarówno kompetencji społecznych, jak i zarządczych. Nasi trenerzy, to ludzie z dużym doświadczeniem biznesowym oraz szkoleniowym. Praktykę wspierają teorią. Zespół trenerski stanowią osoby z dużym doświadczeniem praktycznym oraz kwalifikacjami trenerskimi na najwyższym poziomie udokumentowanymi odpowiednimi certyfikatami ukończonych kursów.

Agnieszka Błach-Tomera

Absolwentka podyplomowych studiów z Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Członek Polskiego Centrum Mediacji. Posiada uprawnienia mediatora sądowego. Od 13 lat prowadzi szkolenia z zakresu m.in.: efektywnej komunikacji, wystąpień publicznych, perswazji, asertywności, automotywacji, psychologii sprzedaży, psychologii obsługi klientów, negocjacji oraz zarządzania czasem. Brała udział w prowadzeniu assessment centre, ocenie pracowniczej, rekrutacji personelu. Prowadzi szkolenia grupowe, jak i w formie coachingu indywidualnego. Przez 7 lat wykładała psychologię społeczną w rocznym Studium Reklamy i Promocji w Katowicach, natomiast od 2008r. wykłada w Wyższej Szkole Zarządzania Humanitas w Sosnowcu. Pracowała w dziale personalnym sieci Rossman, gdzie odpowiedzialna była za selekcję, prowadzenie rekrutacji, szkolenia dla pracowników z zakresu zarządzania personelem, komunikacji oraz elementów psychologii w zarządzaniu.

Anita Goździkowska

Trener biznesu, coach, doradca. Ukończyła kursy Train the Trainers I i II organizowane przez Centrum Szkoleniowe JET, a także brała udział w trwającym 120 godzin projekcie „Profesjonalny Trener Biznesu”, po którym uzyskała certyfikat Trenera Biznesu. Ponadto posiada licencję i certyfikat Praktyka Wywierania Wpływu i Perswazji oraz Sztuki NLP wydany przez Stowarzyszenie Trenerów NLP w Polsce. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Francusko-Polskich Studiów Podyplomowych Bankowości i Finansów w Gdańsku. Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy wg ISRS. Od 2007 roku skupia się głównie na karierze trenerskiej. Od tego czasu zrealizowała blisko 5.500 godzin doradczo-szkoleniowych. Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu: profesjonalnej obsługi klienta; technik skutecznej sprzedaży; telefonicznej sprzedaży i obsługi klienta; e-marketingu; obsługi reklamacji; negocjacji; budowania zespołu; zarządzania zespołem; asertywności; autoprezentacji; zarządzania czasem; public relations.

Anna Jaranowska

Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie na kierunku pedagogika społeczna oraz studiów podyplomowych na kierunku Psychologia w Biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Ukończyła „Kurs Trenerski ART” w Instytucie AMITY w Warszawie oraz Akademię Trenerów Biznesu – Laboratorium Skutecznych Szkoleniowców na poziomie zaawansowanym. Zdobyła tytuł „Praktyka Beyond NLP” na Change Makers Training w Warszawie. Do tej pory przeprowadziła ponad 2200 godzin szkoleniowych w tematyce związanej m.in. z obsługą klienta, umiejętnościami sprzedażowymi, autoprezentacją, telemarketingiem, mediacjami, komunikacją, asertywnością, zarządzaniem czasem, automotywacją czy prowadzeniem sekretariatu, a także liczne coachingi dla handlowców, kierowników i kadry menedżerskiej dla firm z różnych branż.

Bożena Ciechanowska

Trener Biznesu z ponad 15-letnim stażem w prowadzeniu szkoleń z zakresu, profesjonalnej obsługi klienta, komunikacji interpersonalnej, budowania i motywowania zespołu, przywództwa i liderstwa, zarządzania zasobami ludzkimi, asertywności, autoprezentacji i budowania wizerunku, zarządzania sobą w czasie, kreatywności, technik zarządzania projektami, umiejętności menedżerskich, umiejętności trenerskich, umiejętności coachingowych, rozwój kompetencji osobistych i biznesowych, treningu interpersonalnego, treningu kariery. Wykształcenie: mgr Pedagogiki. Ukończyła Szkołę Trenerów Biznesu, kurs Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej oraz Psychoterapii Systemowej. Współpracuję jako trener z korporacjami, sektorem małych i średnich przedsiębiorstw, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami. Tworzy i prowadzi autorskie projekty doskonalące umiejętności liderskie, trenerskie i coachingowe oraz projekty związane z wypracowywaniem standardów obsługi klienta. Dotyczą one kluczowych kompetencji biznesowych tj. skuteczne zarządzanie sobą i ludźmi, budowanie zespołów, motywowanie, negocjowanie, profesjonalna obsługa klienta. W pracy trenera wykorzystuję aktywizujące i innowacyjne metody prowadzenia szkoleń, wierząc w skuteczność praktycznego zastosowania zdobywanej wiedzy i umiejętności. Pisze artykuły do czasopisma Nasze Inspiracje. Jest też mówca motywacyjnym. Miała przyjemność współpracować z wieloma firmami z różnych branż, urzędami oraz organizacjami, w tym między innymi z: PZU, Urząd Skarbowy w Bydgoszczy, NFZ Oddział w Bydgoszczy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy, PGNiG Odział Pomorski, iQor Global Services Poland, Jabil Global Services Poland Sp. Z o.o., Kopalnia Soli SOLINO, Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe GOTOWSKI, Pojazdy Szynowe PESA S.A. Holding, SKRAW-MECh Sp. z o.o., Sumica Electronic Materials Sp. z o.o., Eventus, MTD Consulting, LOGON, KPOP Lewiatan, Gemini Szkolenia Coaching Doradztwo, Euro-Eco-Consalting, LDG Investmends, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, , Navigator International Sp. z o.o., MEDICUS Sp. Z o.o.

Cyprian Jędrkowiak

Z wykształcenia ekonomista; specjalność – marketing. Certyfikowany trener, Doradca Rozwoju Osobistego i Efektywności Osobistej (Chris Hall, Bob Klaus, Robert Dilts). Certyfikowany Międzynarodowy Trener In the Art of NLP (Chris Hall). W ciągu 15 letniej pracy trenerskiej zrealizował ponad 1700 dni szkoleniowych. Specjalizuje się w szkoleniach dla średniej i wyższej kadry kierowniczej. Wspiera również rozwój osobisty specjalistów różnych branż. Do tej pory zrealizował około 800 godzin szkoleń dla trenerów. Uczestnicy jego szkoleń doceniają umiejętność konsekwentnego dążenia do celu, wielką otwartość, poczucie humoru i entuzjazm. Ukończył Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu – Wydział Gospodarki Narodowej, kierunek Zarządzanie i marketing o specjalności Marketing. Aktualnie jest ekspertem w zwiększaniu osobistej efektywności oraz przy budowaniu skutecznych zespołów pracowników. Jest konsultantem w projektach wypracowania wspólnych standardów, reguł trybu i współpracy w zespołach.

Grzegorz Jeżowski

Ukończył dwa fakultety. Pierwszy z zakresu Nauk Politycznych (Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego), drugi z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi (Wydział Zarządzania i Organizacji Uniwersytetu Gdańskiego). Jest również absolwentem studium pedagogicznego oraz doradztwa zawodowego. Uczestniczył w wielu kursach i szkoleniach związanych z samorozwojem, jak i rozwojem innych osób. Drogę trenerską kształtował już podczas okresu licealnego i studenckiego. W tym czasie dał się poznać jako osoba o szerokich zainteresowaniach i horyzontach. Wiedzę i umiejętności, które nabywał z chęcią i łatwością przekazywał swoim rówieśnikom. W życiu zawodowym wykazuje się dużym zaangażowaniem i ambicją. Posiada naturalny dar skupiania na sobie uwagi celem przekazania nowych umiejętności. Cechami, które szczególnie go wyróżniają są aktywność i otwartość na nowe doświadczenia – zarówno zawodowe, jak i osobiste. Jego pasją jest poznawanie różnych ludzi, środowisk i ich postrzegania otaczającego świata. Formułowanie, na tej bazie i na podstawie wiedzy, prawidłowości. Z poznawaniem nowych ludzi i kultur łączy się częste podróżowanie i zwiedzania świata.  W sferze zawodowej jego predyspozycje szybko zostają dostrzeżone i już po krótkim okresie zostaje kierownikiem sekcji, a następnie kierownikiem kilku sekcji w strukturze Telekomunikacji Polskiej. Jego innowacyjność i elastyczność przyczyniła się do podniesienia standardu obsługi klienta w wyżej wymienionej instytucji.  Praca zawodowa łączy się z obsługą klienta. Z klientem zewnętrznym i z tym wewnętrznym. Szczególną rolę w swoich zespołach, z którymi pracował, kładł nacisk na atmosferę i przyjazne stosunki między pracownikami. Efektem tego była bardzo niska rotacja w stosunku co do innych grup. Bardzo szybko dopasowywał możliwości osób do delegowanych zadań. Od dłuższego czasu kształtuje swoje umiejętności z firmą Openlearning. Prowadzi szkolenia z zakresu skutecznej sprzedaży, efektywnej komunikacji oraz z zarządzania zespołem.  Specjalizuje się w prowadzeniu sesji coachingowych i konsultacji dla kadry kierowniczej.

Jarosław Gorczyca

Trener, coach, psycholog organizacji i zarządzania. Certyfikowany trener coachingu Coaching Clinic® (Corporate CoachU). Ukończył Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Sopocie. Od ponad 9 lat zajmuje się prowadzeniem szkoleń i coachingiem. W pracy trenerskiej wykorzystuje połączenie wiedzy z zakresu psychologii z bardzo bogatym doświadczeniem zawodowym w sprzedaży i zarządzaniu. Karierę zawodową rozpoczął jako pracownik Miejskiego Domu Kultury w Malborku. Następnie przez ponad 8 lat zajmował się sprzedażą i obsługą klienta, pracując jako Przedstawiciel Handlowy dla takich firm jak: DANUTA S.A (MALMA), NESTLE (GOPLANA), DROBIMEX-HEINTZ, PTK CENTERTEL (IDEA),  CITI BANK Handlowy. Był również szefem projektu, którego celem było opracowanie i wdrożenie Standardów Sprzedaży i Obsługi Klienta, obowiązujących w Salonach Sprzedaży PLAY. Zakończył się on wymiernym sukcesem, który przyczynił się do wzrostu pozycji rynkowej tego operatora. Naturalną koleją rzeczy zajął się zarządzaniem zespołami sprzedażowymi dla firm BUDREX FOOD, Zakłady Mięsne BARTEK, PTK CENTERTEL (ORANGE), P4 Sp. z o.o. (PLAY). Jako Menedżer pracował dla tych firm przez 5 lat. Bogate doświadczenia z obszaru sprzedaży oraz zarządzania, które zdobył w dotychczasowej karierze zawodowej, wykorzystuje w czasie prowadzonych szkoleń.

Anna Poduch

Trener „Szkoły Trenerów Metrum- Warsztaty i Doradztwo Psychologiczne” Katowice. Doświadczenie zawodowe w branży spożywczej i przemysłowej. Prowadzi szkolenia i warsztaty psychospołeczne i psychoedukacyjne zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Współpracuje z nauczycielami prowadząc spotkania superwizyjne dotyczące wspierania rozwoju kluczowych kompetencji uczniów. Prowadzi doradztwo i szkolenia w zakresie systemów zarządzania ISO 9001 oraz HACCP. Skrupulatna, dobrze zorganizowana. Potrafi budować dobre relacje, posiada wysoko rozwinięte umiejętności efektywnej komunikacji. Z wiarą i przekonaniem przekazuje wiedzę i dzieli się własnym doświadczeniem. Ponadto lubi podejmować wyzwania, jest elastyczna w działaniach oraz podąża za potrzebami klienta.

Łukasz Szołtys

Absolwent Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii (Obsługa Ruchu Turystycznego), Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego (Turystyka Międzynarodowa oraz Nowoczesne zarządzanie), a także Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (Międzynarodowe Studia Menedżersko-Finansowe typu “MBA”). Zawodowo związany z branżą turystyczno-hotelarską. Jako menedżer ds. marketingu i sprzedaży odpowiadał m.in. za tworzenie strategii sprzedaży i działań marketingowych oraz planowanie, organizowanie, kierowanie i monitorowanie wszystkich linii produkcyjnych. Posiada bogate doświadczenie w branży hotelarskiej. Był Dyrektorem Centrum Green Hill*** Business & SPA w Wiśle, Hotelu SPA & Wellness Hotel Diament**** w Ustroniu oraz Hotelu Mercure Patria*** w Wiśle. Odpowiadał za wdrażanie i stały nadzór nad procesami dotyczącymi optymalizacji funkcjonowania hoteli; tworzył budżety, polityki cenowe oraz strategie sprzedażowe, marketingowe i operacyjne; współpracował z firmami eventowymi, turystycznymi i mediowymi; prowadził rekrutację pracowników. Od 2012 roku prowadzi szereg szkoleń z zakresu zarządzania w turystyce i hotelarstwie (sektor HoReCa) oraz Event Managera przygotowujące do skutecznego planowania i organizacji imprez. W chwili obecnej zajmujące się organizacją imprez integracyjnych, ślubów etc. Jest również Menedżerem Zarządzającym spółki developerskiej, somelierem (Członek Stowarzyszenia Somelierów Polskich) oraz V-ce Prezesem Wiślańskiej Organizacji Turystycznej, która zrzesza podmioty, działające w branży turystyczno-hotelarskiej w Wiśle.

Marcin Lehmann

Absolwent Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości oraz Politechniki Wrocławskiej. Specjalista w dziedzinach Marketingu, Zarządzania Przedsiębiorstwem i Public Relations. Certyfikowany Trener Biznesu i Coach. Ukończył Szkołę Trenerów Biznesu Super –Ego, gdzie odbył 250 godzin zajęć przygotowujących do pracy trenera. Jest w trakcie kursu w szkole „Noble Manhattan Coaching”. Twórca i współtwórca programów rozwojowych dla polskiego sektora bankowego i finansowego. Jako trener prowadzi szkolenia dla kadry specjalistów i menedżerów branży finansowo-ubezpieczeniowej a także dziedzin związanych z obsługą klienta i szeroko rozumianą sprzedażą. Trener, Mentor i Coach osób chcących rozwijać swoje umiejętności w zakresie efektywności osobistej, jak i biznesowej. Na koncie posiada ponad 4000 godzin szkoleniowych potwierdzonych rekomendacjami. Na sali szkoleniowej i w kontaktach z uczestnikami „niczego nie oczekuje i wszystkiego się spodziewa”.

Marta Dyda

Trener, konsultant i doradca, praktyk sprzedaży, koordynator projektów, trener szkoleń on-line. Absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, na kierunku: Zarządzanie i Marketing (specjalność: Reklama i Public Relations). Na studia uzupełniające wybrała Zarządzanie, o specjalności: Organizacja i Kierownictwo, na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Ukończyła studia podyplomowe: Akademia Trenera, na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, a także Szkołę Trenerów Biznesu (Grupa SET we Wrocławiu). Na początku swojej kariery zawodowej pracowała jako konsultant ds. reklamy a firmie Aimedia, a następnie objęła stanowisko Account Executive w agencji reklamowej Your Group. Doświadczenie handlowe i menedżerskie zdobywała m. in. w biurze turystycznym, firmach szkoleniowych, a także wydawnictwie prawniczym. W organizacjach tych była odpowiedzialna za wspieranie procesów rozwojowych: zarządzanie projektami, planowanie i organizowanie zespołu do realizacji projektu; definiowała zakres przedsięwzięcia i obszar do realizacji; zarządzała budżetem, tworzyła strukturę i standardy pracy w zespole; motywowała, kierowała oraz kontrolowała pracę grupy. Posiada szeroką wiedzę na temat rynku produktów i usług szkoleniowych, znajomość aktualnych raportów i trendów w obszarze HR, e-learningu oraz projektów rozwojowych.

marta_dyda

Mariusz Mydlak

Trener, konsultant, praktyk sprzedaży i coach. Członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Z wykształcenia socjolog, absolwent Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Posiada Certyfikat Trenera Biznesu (Szkoła Trenerów Biznesu – Grupa SET) oraz Certyfikat Kompetencji Trenera Sprzedaży (Akademia Trenów Sprzedaży – Development Partners). Ukończył również Kurs Trenerów Biznesu (Grupa SET) oraz studia podyplomowe na kierunku: Psychologia komunikacji społecznej. Obecnie współprowadzi badania nad hierarchią czynników generujących sukces w procesie sprzedaży pod kierunkiem Adama Skibińskiego, psychologa, dr hab. nauk humanistycznych oraz profesora nadzwyczajnego w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szefa Zakładu Psychologii Języka i Komunikowania się. Doświadczenie zawodowe zdobywał od 1999 roku na stanowiskach przedstawiciela handlowego, koordynatora sprzedaży, menedżera sprzedaży oraz kierownika sprzedaży w polskich i międzynarodowych koncernach oraz przedsiębiorstwach, dzięki czemu sprawnie porusza się w branżach FMCG oraz branży technicznej i elektroinstalacyjnej. Szkolenia prowadzi od 2007 roku. W tym czasie przeprowadził blisko 1700 godzin szkoleniowych.

Mariusz Bilski

Certyfikowany Trener, Coach ICC, Konsultant biznesowy, Doradca korporacyjny, Facylitator. Jako coach pracuje od 2008 roku. Od tego czasu przeprowadził ponad 10000 godzin seminariów i warsztatów oraz około 900 godzin konsultacji biznesowych dla różnych firm i organizacji. Prowadzi coachingi: rozwojowe, life i business, antystres, team, executive. Prowadził procesy coachingowe dla kadry menedżerskiej wysokiego i średniego szczebla, oraz dla osób o wysokim potencjale rozwojowym (Talent Management). Przygotował i przeprowadził szereg warsztatów przygotowujących do pracy coachów kompetencyjnych, oraz coachów biznesowych. W opinii uczestników szkoleń, osoba posiadający rozległą wiedzę – praktyk. Potrafi w bardzo efektywny sposób zaangażować uczestników w proces szkoleniowy. Pomimo wielu lat pracy wciąż towarzyszy mu pasja i fascynacja tym, co robi. Praca z ludźmi sprawia mu dużą satysfakcję. Specjalizuje się w tworzeniu i kierowaniu zespołami, rozwijaniu kompetencji przywódczych, zarządczych, szeroko pojętych kompetencji psychospołecznych oraz szkoleniach sprzedażowych. Absolwent PAT w Krakowie. Doktorant Społecznej Akademii Nauk w Warszawie. Posiada certyfikaty Trenera biznesu, Międzynarodowego Coacha ICC, Coacha kompetencyjnego, Trenera Fish Philosophy, Konsultanta Ensize, Certyfikat – Action Planning – Facylitacja. ICA:UK. Realizował projekty rozwojowe krajowe i międzynarodowe dla firm z branż m.in.: przemysłu, bankowości, finansów, IT, logistyki, ubezpieczeń, mediów, sprzedaży, automotiv, start-upów.

mariusz_bilski

Piotr Jankowski

Certyfikowany trener biznesu. Licencjonowany trener Structogram® Training System, metody badawczej identyfikującej podstawową strukturę osobowości u człowieka, którą odkrył prof. Paul D. MacLean. Konsultant modelu psychometrycznego MTQ48, pozwalającego na zbadanie odporności psychicznej i wdrożenie odpowiedniego programu rozwojowego podnoszącego odporność psychiczną. Absolwent zarządzania i finansów na dwóch uczelniach. Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej i Wyższej Szkole Gospodarki. Autor książek „Radość sprzedaży. Gotowa strategia skutecznego handlowca” oraz „Alfabet zmian. Jak skutecznie osiągać swoje cele na drodze życia i biznesu”. Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń związanych ze sprzedażą, obsługą klienta, zarządzaniem, kompetencjami osobistymi i interpersonalnymi. Posiada 19-letnie doświadczenie w sprzedaży, które zbierał w międzynarodowych instytucjach. Wdrażał i szkolił pracowników z zakresu technik aktywnej sprzedaży, rozwoju kompetencji osobistych. Posiada doskonałą znajomość specyfiki franchisingu (prowadził w tej formule placówkę bankową) i network marketingu. W ramach swoich specjalizacji prowadzi projekty rozwojowe, których celem jest zwiększanie efektywności osobistej. Przez 13 lat zarządzał zespołami sprzedażowymi w branży finansowej (m.in. Citibank Handlowy, PKO BP, EFG Eurobank Ergasias, Żagiel SA, Arum SA, Expander Advisors) gdzie odpowiadał za rekrutację, coaching, wdrażał i szkolił pracowników z zakresu technik aktywnej sprzedaży, rozwoju kompetencji osobistych. Specjalizuje się w projektach rozwojowych, które mają na celu zaangażowanie pracowników w cele organizacji w obszarach: aktywnej sprzedaży (B2B, B2C), zarządzania zespołami, oraz zwiększania efektywności osobistej. Jako trener i konsultant współpracował m.in. z następującymi branżami: finansową, medyczną, produkcyjną, reklamową, odzieżową, edukacyjną, wellness, budowlaną, kosmetyczną, spożywczą.

Remigiusz Pik

Trener i konsultant zarządzania, sprzedaży, rozwoju osobistego, coach. Absolwent Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie. W przeszłości kurator sądowy, sprzedawca – praktyk, a także menedżer. Wieloletni trener z bogatym doświadczeniem praktycznym biznesowo-trenersko-coachingowym. Prowadzi szkolenia od 2001 roku. Do tej pory zrealizował ok. 2000 dni szkoleniowych. Posiada Międzynarodowy Certyfikat Thames Valley University Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK oraz International Coaching Certification (ICC). W 2013 roku uzyskał Certyfikat Mentora Collegium Wratislaviense. Brał również udział w szkoleniach prowadzonych przez Josepha O’Connora (ICC). Prowadzi m.in. treningi menedżerskie, budowania zespołów, train the trainers, warsztaty sprzedażowe, szkolenia z zarządzania sobą w czasie, negocjacji, komunikacji interpersonalnej i technik pracy z grupą.

Sylwia Przespolewska

Trener, Coach, Doradca, Społecznik. Certyfikowany Trener i Coach Instytutu Rozwoju Osobistego. Magister Zarządzania organizacjami; Ekonomistka. Ukończyła Wyższą Szkołę Informatyki i Ekonomii w Olsztynie oraz Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Nieustannie inwestuje w rozwój swoich umiejętności, poprzez uczestnictwo w licznych kursach i szkoleniach. Założycielka i Prezeska Fundacji Aktywni Razem. Przewodnicząca Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej. Otrzymała Statuetkę Łabędzia za Dynamiczną Organizację oraz Certyfikat za Najbardziej Przedsiębiorczą Organizację, nadany przez p. Senator M. Kopiczko. Dzięki bogatemu doświadczeniu w zakresie obsługi klienta i prowadzenia windykacji wie, jakie kroki należy wykonać, aby zwiększyć swoją skuteczność. Jest świadoma, że budowanie zintegrowanego zespołu, czy też nauka efektywnego i skutecznego i odzyskiwania należności to długi proces, do którego potrzebna jest wytrwałość i konsekwencja w działaniu. Swoją wiedzą dzieli się podczas szkoleń, w czasie których pokazuje jak wdrożyć nowoczesne, unikatowe instrumenty umożliwiające pozyskiwanie nowych klientów oraz odzyskiwanie długów. Uczy, jak zapanować nad mnóstwem elementów – od komunikacji, zabiegania o zdobycie klienta i jego utrzymania po stosowanie własnych gier w celu odzyskania swoich należności. Jej wiedza i doświadczenie w zakresie windykacji zaowocowały napisaniem książki pt. „Jak odzyskać swoje pieniądze i sprawić, by dłużnik stał się dobrym klientem”. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu: windykacji (przez telefon, mail, sms, spotkania face to face); negocjacji (handlowych, windykacyjnych oraz osobistych); budowania zespołów i skutecznego zarządzania; technik sprzedaży i obsługi klienta; skutecznej komunikacji.

sylwia_przespolewska

Zbigniew Pankiewicz

Magister Politologii, spec. Komunikacja Międzynarodowa (Uniwersytet Szczeciński). Ukończył studia podyplomowe „Szkoła Trenerów Biznesu” na Collegium Balticum. Były Zastępca Dyrektora w TVP Szczecin oraz Członek Zarządu ds. ekonomicznych i technicznych w Radio Koszalin. Przez 9 lat był Wykładowcą/Trenerem na Wyższej Szkole Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie, gdzie prowadził zajęcia m. in. z zakresu: Public Relations, marketingu politycznego, zasad kształtowania wizerunku firm i podmiotów publicznych oraz warsztatów medialnych. Od 2014 roku prowadzi zajęcia na kierunkach związanych z marketingiem, sprzedażą i zarządzaniem w Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie, a od 2011 roku posiada własną firmę świadczącą usługi m. in. z zakresu doradztwa wizerunkowego oraz redagowania informacyjnych biuletynów reklamowych dla klientów. Prowadzi szkolenia w zakresie: technik sprzedaży i obsługi klienta, zarządzania personelem, technik motywacji zespołu, metodologii zarządzania projektami oraz ewaluacji projektów, metodyki lean management, zarządzania czasem, komunikacji interpersonalnej, kształtowania wizerunku, public relations, marketingu.

Emilia Pienicka

Adwokat Emilia Pienicka, specjalizuje się w doradztwie prawnym na rzecz przedsiębiorców, w szczególności z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego oraz prawa pracy. W swojej codziennej działalności wspiera przedsiębiorców również w rozwiązywaniu wszelkich problemów prawnych związanych z prowadzeniem bieżącej działalności gospodarczej zarówno polskich, jak i niemieckich przedsiębiorców. W ostatnim czasie do obszarów specjalizacji dołączyło również prawo nowy technologii oraz prawo ochrony danych osobowych. Adwokat Emilia Pienicka świadczy obsługę prawną w języku polskim i niemieckim. Wspiera aktywnie polskie firmy w ich ekspansji na rynek zachodnich sąsiadów.
Doświadczenie zawodowe: Pracowała i praktykowała w dużych kancelariach w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Monachium, gdzie zdobywała doświadczenie w obsłudze dużych przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej. Obecnie od roku 2015 związana jest z niemiecko-polską Kancelarią Miller&Wspólnicy z siedzibą w Monachium, Warszawie i Gdańsku.
Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług: Adwokat Emilia Pienicka brała udział w licznych kursach i szkoleniach zarówno w roli słuchacza, jak i prelegenta. W roku 2016 i 2017 prowadziła warsztaty z aspektów prawnych prowadzenia działalności gospodarczej organizowane przez firmę JUSTA CONSULTING w ramach cyklu „Biznes w Niemczech” we wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Monachium. W latach 2012-2013-2015 była prelegentem na Trójstronych Niemiecko – Polsko- Ukraińskich Seminariach z zakresu prawa pracy, prawa własności intelektualnej i prawa europejskiego.
Wykształcenie: Adwokat Emilia Pienicka ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Już w trakcie studiów brała udział w międzynarodowym programie stypendialnym, co umożliwiło jej realizację części programu studiów na Westfalskim Uniwersytecie Wilhelma w Monastyrze (Niemcy). Ukończyła również Szkołę Prawa Niemieckiego organizowaną przez Uniwersytet Jana Gutenberga w Moguncji, Uniwersytet Ruprechta Karola w Heidelbergu oraz Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Adwokat Emilia Pienicka, LL.M, posługuje się biegle językiem niemieckim i angielskim.

Magdalena Kałuża

Jest adwokatem w drugim pokoleniu, absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyłam aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi i po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu zawodowego zostałam wpisana na listę adwokatów.
Doświadczenie zawodowe zdobywała już w trakcie studiów oraz aplikacji, świadcząc pomoc prawną zarówno na rzecz klientów indywidualnych, jak i osób prawnych – w tym spółek prawa handlowego.
Zapewnia kompleksową pomoc z zakresu różnych dziedzin prawa, również w języku angielskim.

Włodzimierz Sosnowski

Pełnił kierownicze funkcje w administracji państwowej i samorządowej, zarządzał firmami różnych branż: wydawniczą, consultingową, budowlano-montażową, hotelarstwa i gastronomii.
Przez ponad 10 lat – doradca/konsultant firm, ich właścicieli i osób zarządzających.
Uczestniczył w realizacji: audytów dla firm; analiz, raportów, strategii, planów działania i rozwoju, biznes planów, a także programów restrukturyzacji i naprawczych, itp.
Organizował imprezy społeczno – kulturalne i plenerowe w W-wie i woj. łódzkim, mazowieckim, pomorskim, dolnośląskim. Przez 1,5 roku – Kierownik Oddziału w Agencji Zatrudnienia i Pracy Tymczasowej.
Trener i Coach. Specjalność – rozwój osobisty; sprzedaż i obsługa Klienta; zarządzanie zespołem, czasem i wiekiem; radzenie sobie z emocjami, stresem, konfliktem i krytyką; komunikacja werbalna i mowa ciała; negocjacje; marketing.
Posiada Certyfikat Trenera I i II-go stopnia.
Od 2011 roku ma za sobą ponad 2.000 godzin szkoleniowych w charakterze Trenera, Coacha i Managera.
W 2014 roku uzyskał rekomendację trenerską I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
W 2015 zajął I miejsce w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Polish Society for Training & Development uzyskując tytuł „EFEKTYWNY TRENER BIZNESU”.
W grudniu 2015 r. ukończył poyztywnie szkolenia z zarządzania projektami PRINCE2® Foundation” i PRINCE2®Practitioner
Jest autorem nowatorskiego programu szkolenia sprzedawców i managerów sprzedaży (opartego na inteligencji emocjonalnej) za który firma Most Consulting uzyskała w latach 2015 i 2016 „LAUR EKSPERTA” w krajowym konkursie organizowanym przez Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości, a w 2016 roku dodatkowe wyróżnienie „MEDAL NOWOCZESNOŚCI” za: „Uniwersalny program szkoleniowy dla Sprzedawców, Managerów i Kierowników Działów Sprzedaży i Marketingu oraz Managerów Zespołów”.
Wykształcenie: Liceum Ekonomiczne i Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

Adam Marciniak

Adwokat, absolwent studiów magisterskich na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odbył aplikację adwokacką w Krakowskiej Izbie Adwokackiej. Posiada ponad 4 letnie doświadczenie zawodowe w kancelarii adwokackiej oraz przy obsłudze spółek kapitałowych. Główne dziedziny: szeroko rozumiane prawa cywilne, ze szczególnym naciskiem na prawo gospodarcze (bieżąca i doraźna obsługa przedsiębiorców), prawo karne. Doświadczenie w zakresie RODO: nadzór nad wdrażaniem przepisów RODO w jednej z krakowskich uczelni wyższych oraz przygotowanie wdrożenia przepisów RODO w Spółdzielni Mieszkaniowej w Krakowie. W tematyce prawa windykacyjnego na co dzień prowadzi sprawy i pomaga odzyskiwać wierzytelności.