Profesjonalna sekretarka, asystentka, recepcjonistka

Grupa docelowa

– sekretarki / sekretarze,
– recepcjonistki / recepcjoniści,
– asystentki / asystenci dyrektorów, prezesów, zarządów,
– specjaliści ds. administracji,
– wszystkie osoby odpowiedzialne za koordynowanie pracy w biurze lub sekretariacie.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest udoskonalenie kompetencji w zakresie prowadzenia profesjonalnego biura, sekretariatu, czy recepcji mających na celu wzrost jakości kontaktu i i kompetencji. Uczestnik nabędzie i poszerzy swoją wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu profesjonalnego prowadzenia biura i sekretariatu w oparciu o rozwój umiejętności interpersonalnych.

Program szkolenia:

1. Trudne rozmowy telefoniczne.
2. Protokoły dyplomacyjne.
3. Asertywność.
4. Efektywne zarządzanie czasem.
5. Zarządzanie stresem.
6. Inteligencja emocjonalna.
7. Automotywacja.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

Uczestnik / Uczestniczka:

– Nabędzie wiedzę i poszerzy kompetencje w zakresie przebiegu wzorowej rozmowy telefonicznej wychodzącej i przychodzącej,
– Nabędzie kompetencje wpływające na poprawę efektywności pracy oraz jakości wykonywanych obowiązków
– Nabędzie umiejętność profesjonalnej komunikacji z różnymi typami osobowości.
– Nabędzie umiejętność efektywnego zarządzania czasem.
– Nabędzie umiejętność skutecznego radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.
– Nabędzie umiejętność wypracowywania metod obniżania poziomu stresu negatywnego podczas trudnych sytuacji w pracy.
– Nabędzie wiedzę w zakresie skutecznych technik automotywacji.

4

Koszt szkolenia 1-dniowego wynosi:
399 zł netto/1 os.

Sprawdź poniżej terminy i lokalizacje szkoleń