Techniki sprzedaży oraz obsługa klienta w branży handlowo - usługowej

Grupa docelowa
– przedsiębiorcy
– pracownicy
– przedstawiciele
– handlowcy
– pracownicy BOK

Cel szkolenia:
Pozyskanie i praktyczne utrwalenie wiedzy i umiejętności z zakresu:
• prowadzenia obsługi sprzedażowej wg najwyższych standardów
• efektywnej komunikacji z klientem i reagowania na jego potrzeby/oczekiwania
• rozpoznawania zachowań biernych, agresywnych, asertywnych
• sztuki budowania pozytywnych relacji interpersonalnych
• efektywnego rozwiązywania problemów w czasie rzeczywistym ustalenia celu rozmowy;
• poznania możliwości kontrolowania rozmowy oraz przekazywanie informacji i propozycji rozwiązań.
• szkolenie pozwala na rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych

Program szkolenia:
1. Bezpośrednia obsługa Klienta:
– Kim jest Twój klient?
– Jakie są oczekiwania Twojego klienta
2. Komunikacja niewerbalna – interpretacja i znaczenie
– Definicja i elementy mowy ciała
– Wykorzystanie mowy ciała w sytuacjach biznesowych i życiu
– Rozpoznawanie kłamstwa
3. Cel rozmowy , cel sprzedażowy,
– Struktura rozmowy z Klientem
– Przygotowanie i zaprezentowanie rozwiązań
– Oczekiwania vs potrzeby Twojego klienta
4. Przeprowadzenie rozmowy, wymiana informacji
– Narzędzia, które pozwalają utrzymać kontrolę nad rozmową
– Proste i praktyczne zasady budowania jasnych i klarownych wypowiedzi
– Jak wykorzystać w rozmowie pozytywny język korzyści
– W jaki sposób nawiązywać do wypowiedzi Klienta czyli tzw. technika logicznej perswazji.
5. Jak skutecznie radzić sobie z emocjami i stresem?
– Emocje – ich rola i kontrolowanie
– Jak walczyć ze strachem, lękiem i brakiem pewności siebie.
– 6 kroków do opanowania złości
– Zarządzanie stresem
6. Inteligencja emocjonalna w negocjacjach i sprzedaży
– Wprowadzenie do tematyki negocjacji
– Negocjacje według Diamonda i “2 No, 1 Now”
– Złota reguła sprzedaży osobistej i sprzedaż konsultacyjna
– 10 błędów najczęściej popełnianych przez sprzedawców
– O trudnej sztuce pozyskiwania Klientów
Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia :
W zakresie wiedzy:
Uczestnik uzyskał i utrwalił wiedzę z zakresu:
– prowadzenia obsługi sprzedażowej wg najwyższych standardów,
– skutecznej komunikacji z klientem i właściwego reagowania na jego oczekiwania,
W zakresie umiejętności:
Uczestnik zdobył umiejętność:
-rozpoznawania zachowań asertywnych, agresywnych i biernych,
– nawiązywania pozytywnych relacji międzyludzkich,
– radzenia sobie z powstałymi trudnościami w czasie rzeczywistym,
– kontrolowania przebiegu rozmowy i negocjacji
– określenia celu prowadzonej rozmowy biznesowej
W zakresie umiejętności społecznych:
Uczestnik zdobył i rozwinął umiejętności komunikacyjne, i radzenia sobie ze stresem i emocjami.

7

Koszt szkolenia 1-dniowego wynosi:
299 zł netto/1 os.

Sprawdź poniżej terminy i lokalizacje szkoleń